Công nghệ tiên tiến hiện đại

Công nghệ tiên tiến hiện đại

  • Hệ điều hành Windows, Linux, Unix, Ios, Android.
  • Sử dụng các Hệ cơ sở dữ liệu như MsSQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Vista DB, Firebird, DB2. 03.
  • Phân tích thiết kế hệ thống thông tin UML, Microsoft visio, IBM Rational Rose, Oracle Designer.
  • Sử dụng Ngôn ngữ lập trình C#, J#, VB.NET, Css3, ASP.NET, C/C++, Jquery, Html5, Java, XML, XSLT, SOAP, Ajax, API, Bootstrap, JSP, Servlet, Struts, JSF, Xamarin.
  • Kiểm soát lỗi Công cụ Apache Jmeter, Nunit, Junit, HttpUnit, Mantis, Bugzilla.
  • Giao thức mạng HTPT, SNMP, TCP/IP, NAT, IP Sec, VPN.
Top