Cài đặt phần mềm

Là một dịch vụ tiên quyết  trong quá trình cung cấp giải pháp phần mềm tới khách hàng, vì vậy chúng tôi xay dựng quy trình chuẩn nhằm đảm bảo tính hiệu quả và tiếc kiệm chi phí, thời gian, tiện dụng khi sử dụng tới khách hàng. Chúng tôi sẽ trực tiếp làm việc với IT hoặc quản trị hệ thống, người quản lý chung của khách hàng tại thời điểm này.

Khảo sát và tư vấn hệ thống và hạ tầng, quy trình

  • Trên cơ sở các thông tin của hợp đồng và khách hàng được tiếp nhận từ Bộ phận kinh doanh. Kiểm tra thông tin và khảo sát chi tiết hiện trạng của khách hàng.
  • Tư vấn và đưa ra các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật, quy trình thực hiện, phân cấp, phân quyền, phương pháp hạch toán… để xử lý và giải quyết các bài toán quản lý của khách hàng triệt để.
  • Thống nhất với khách hàng về thời gian cài đặt phần mềm.
  • Hai bên tiến hành xác nhận biên bản khảo sát và thống nhất lập kế hoạch triển khai dự án

Thực hiện cài đặt phần mềm

  • Sauk hi Khảo sát kỹ thuật chi tiết hiện trạng của khách hàng, chạy test.
  • Lập phương án thiết kế và hiệu chỉnh phần mềm trên cơ sở các nội dung về: Cấu trúc dữ liệu, cấu trúc chương trình, giao diện sử dụng nhập liệu, các tính năng, tiện ích và báo cáo hiển thị
  • Kiểm tra tính đúng đắn của việc thiết kế phần mềm.
  • Cài đặt phần mềm vào hệ thống máy tính của khách hàng
  • Hai bên xác nhận biên bản nghiệm thu cài đặt phần mềm tại khách hàng

 

Bài viết liên quan
Hỗ trợ sử dụng thường xuyên phần mềm

Hỗ trợ sử dụng thường xuyên phần mềm

Nhằm giúp khách hàng sử dụng phần mềm hiệu quả và nhanh chóng, SIS Việt Nam luôn có bộ phận hỗ trợ sử dụng, hỗ trợ...
Bảo hành & bảo trì phần mềm

Bảo hành & bảo trì phần mềm

Nội dung bảo hành / bảo trì Phần mềm SIS VIỆT NAM sẽ được bảo hành miễn phí trong 12-18 tháng. Sau khi kết thúc thời gian bảo...
Tư vấn, nâng cấp, mở rộng phần mềm

Tư vấn, nâng cấp, mở rộng phần mềm

Cùng với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, các yêu cầu về quản trị sẽ luôn thay đổi. Do vậy các doanh nghiệp cần phải CẬP...
Đào tạo, triển khai, hướng dẫn sử dụng

Đào tạo, triển khai, hướng dẫn sử dụng

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần Giới thiệu tổng quát về Phần mềm, các thao tác chung khi sử dụng phần mềm SIS Hướng dẫn người...
Top