Tư vấn khảo sát phần mềm

Trong nhiều năm đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc cung cấp các giải pháp phần mềm quản trị, chúng tôi nhận thấy những khó khắn của khách hàng khi tìm kiếm nhà cung cấp giải pháp phần mềm phù hợp. Bởi, bài toán đặt ra là Làm sao để lựa chọn được nhà cung cấp đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp mình, phù hợp với những điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Những điều kiện đó bao gồm: nguồn lực về nhân sự, nguồn lực về thời gian, tài chính, cơ sở hạ tầng vả cả những vấn đề lớn hơn như mục tiêu quản lý, văn hóa doanh nghiệp và quy trình hoạt động đang có và trong tương lại. Tất cả đều phải phù hợp hài hòa ngoài ra phải đảm bảo dễ dàng vận hành và tích hợp ổn định với các giải pháp phần mềm đang được doanh nghiệp sử dụng

SIS Việt nam với các chuyên gia có kinh nghiệm sâu về nghiệp vụ và sản phẩm, am hiểu về công nghệ thông tin và thấu hiểu khách hàng sẽ giúp khách hàng lựa chọn một sản phẩm phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình, đáp ứng nhu cầu, mong muốn hiện tại cũng như tương lai của doanh nghiệp.

Quy trình tư vấn lựa chọn sản phẩm phần mềm thông thường sẽ trải qua  các bước:

Gặp gỡ trao đổi với khách hàng

Khi nhận được nhu cầu từ khách hàng về việc cần xây dựng giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp theo yêu cầu, Nhân viên  Phòng tư vấn SIS Việt Nam sẽ sắp xếp một buổi gặp gỡ giữa chuyên viên tư vấn và khách hàng nhằm tìm hiểu các nhu cầu cơ bản của doanh nghiệp

Mục tiêu của chúng tôi tại buổi làm việc là tìm hiểu về doanh nghiệp của bạn và các điểm đau để chúng tôi đưa ra các tư vấn và ý tưởng kích thích về sự tự động hóa mà bạn chưa nghĩ đến. Để cho buổi tư vấn và demo hiệu quả, chúng tôi khuyên bạn nên chia sẻ một số điểm đau của chính công ty bạn với chúng tôi, cùng với việc đánh giá các thông tin khác của bạn, chúng tôi chuẩn bị ý tưởng tốt cho mục tiêu của bạn. Nếu sản phẩm phù hợp yêu cầu, rất có thể bạn sẽ là người cùng chúng tôi tiến đến những Giải pháp số hóa doanh nghiệp hiệu quả

Khảo sát yêu cầu, nắm bắt nhu cầu

Sau khi nắm bắt các thông tin cơ bản, chuyên viên kinh doanh sẽ đề nghị được khảo sát cụ thể nhu cầu nghiệp vụ và tình hình thực tế của khách hàng. Đây là bước quan trọng nhất giúp chuyên viên kinh doanh hiểu rõ hơn quy trình hoạt động của doanh nghiệp, các vấn đề tồn tại, các nhu cầu hiện tại và tương lai, các tình huống có thể xảy ra nhằm đưa ra một giải pháp phù hợp, hữu ích nhất. Đây cũng có thể là bước mà doanh nghiệp sẽ hiểu rõ hơn chính bản thân mình cần gì( toàn bộ các nguồn lực của doanh nghiệp đang có, sở hữu, sử dụng) và các mong muốn cụ thể,  từ đó quyết định lựa chọn giải pháp dễ dàng hơn

Giới thiệu sản phẩm và Đề xuất giải pháp

Là buổi giới thiệu, trình diễn đề xuất phương án xây dựng phần mềm, giải pháp sau quá trình khảo sát

Sau quá trình tiếp xúc, khảo sát, chuyên viên kinh doanh đã có cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp và sẽ giới thiệu với doanh nghiệp các giải pháp do SIS Việt Nam lựa chọn, tư vấn  để doanh nghiệp hiểu rõ hơn, bàn bạc và lựa chọn

Đề xuất kế hoạch triển khai  và báo giá

Quá trình khảo sát giúp cho SIS Việt nam hiểu rõ hơn nhu cầu của doanh nghiệp và quá trình giới thiệu sản phẩm, giải pháp cũng giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn sản phẩm và giải pháp do SIS Việt Nam tư vấn, đề xuât. Từ đó qua trao đổi, thảo luận đưa ra các phương án thực hiện theo nhu cầu doanh nghiệp

Kết thúc quá trình, chuyên viên kinh doanh sẽ gửi khách hàng một bộ hồ sơ kế hoạch triển khai kèm đơn chào hàng trong đó có đề xuất các phương án về sản phẩm, dịch vụ, phương thức chuyển giao, thanh toán, kế hoạch cụ thể đi theo Phương án triển khai đề xuất

Ký kết hợp đồng

Đây là khâu cuối cùng sau khi 2 bên đồng ý với các thỏa thuận. Quá trình chuyển giao sẽ được thực hiện ngay sau khi ký hợp đồng kinh tế

Triển khai dự án

Sau khi hoàn thành hợp đồng Bộ phận tư vấn chuyển trực tiếp và bàn giao dực án cho phòng triển khai dự án và phòng kỹ thuật

Chuyển giai đoạn bảo hành sản phẩm

Kết thúc giai đoạn triển khai giải pháp phần mềm sẽ được chuyển sang giai đoạn bảo hành sản phẩm phầm mềm theo gói

Bài viết liên quan
Bảo hành & bảo trì phần mềm

Bảo hành & bảo trì phần mềm

Nội dung bảo hành / bảo trì Phần mềm SIS VIỆT NAM sẽ được bảo hành miễn phí trong 12-18 tháng. Sau khi kết thúc thời gian bảo...
Tư vấn, nâng cấp, mở rộng phần mềm

Tư vấn, nâng cấp, mở rộng phần mềm

Cùng với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, các yêu cầu về quản trị sẽ luôn thay đổi. Do vậy các doanh nghiệp cần phải CẬP...
Cài đặt phần mềm

Cài đặt phần mềm

Là một dịch vụ tiên quyết  trong quá trình cung cấp giải pháp phần mềm tới khách hàng, vì vậy chúng tôi...
Đào tạo, triển khai, hướng dẫn sử dụng

Đào tạo, triển khai, hướng dẫn sử dụng

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần Giới thiệu tổng quát về Phần mềm, các thao tác chung khi sử dụng phần mềm SIS Hướng dẫn người...
Top