Dịch vụ phần mềm

Bảo hành & bảo trì phần mềm

Bảo hành & bảo trì phần mềm

Nội dung bảo hành / bảo trì Phần mềm SIS VIỆT NAM sẽ được bảo hành miễn phí trong 12-18 tháng. Sau khi kết thúc thời gian bảo hành, SIS VIỆT NAM sẽ cung cấp...
Hỗ trợ sử dụng thường xuyên phần mềm

Hỗ trợ sử dụng thường xuyên phần mềm

Nhằm giúp khách hàng sử dụng phần mềm hiệu quả và nhanh chóng, SIS Việt Nam luôn có bộ phận hỗ trợ sử dụng, hỗ trợ...
Tư vấn, nâng cấp, mở rộng phần mềm

Tư vấn, nâng cấp, mở rộng phần mềm

Cùng với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, các yêu cầu về quản trị sẽ luôn thay đổi. Do vậy các doanh nghiệp cần phải CẬP...
Đào tạo, triển khai, hướng dẫn sử dụng

Đào tạo, triển khai, hướng dẫn sử dụng

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần Giới thiệu tổng quát về Phần mềm, các thao tác chung khi sử dụng phần mềm SIS Hướng dẫn người...
Cài đặt phần mềm

Cài đặt phần mềm

Là một dịch vụ tiên quyết  trong quá trình cung cấp giải pháp phần mềm tới khách hàng, vì vậy chúng tôi xay dựng quy trình chuẩn nhằm đảm bảo tính hiệu...
Tư vấn khảo sát phần mềm

Tư vấn khảo sát phần mềm

Trong nhiều năm đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc cung cấp các giải pháp phần mềm quản trị, chúng tôi nhận thấy những khó khắn của khách hàng khi tìm...
Top