Bảo hành & bảo trì phần mềm

Nội dung bảo hành / bảo trì

  • Phần mềm SIS VIỆT NAM sẽ được bảo hành miễn phí trong 12-18 tháng. Sau khi kết thúc thời gian bảo hành, SIS VIỆT NAM sẽ cung cấp các gói bảo trì phần mềm cho thời gian tiếp theo nhu cầu của từng khách hàng.
  • Bảo hành lỗi phát sinh liên quan đến sản phẩm phần mềm SIS
  • Bảo trì thường xuyên, định kỳ, cao cấp hệ thống phần mềm SIS

 Phương thức bảo hành / bảo trì

  • Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ khách hàng đến, chúng tôi đánh giá và phân loại các yêu cầu và phản ánh theo các nội dung sau: tính chất, nội dung, mức độ và đặc điểm khách hàng. Từ đó yêu cầu các bộ phận chuyên môn thực hiện theo quy trình bảo hành, bảo trì đã được quy định tại SIS Việt Nam. Các phương thức triển khai hỗ trợ, tư vấn đươc áp dụng linh động để giải quyết vấn đề như
  • Cử cán bộ đến trực tiếp khắc phục sự cố hoặc lỗi đối với phần mềm đã cài đặt trong trường hơp không sử lý được từ xa.
  • Thông qua điện thoại, Email hoặc các chương trình truy cập từ xa giúp người dùng cách thức khắc phục, giải quyết sự hoặc các thắc mắc liên quan phần mềm, hệ thống.

Cập nhật các bản vá lỗi tự động và hướng dẫn khách hàng cập nhật tự động thông qua hệ thống chăm sóc khách hàng và kết nối tự động với support SIS ngay trên giao diện của phần mềm sử dụng 

 

Bài viết liên quan
Cài đặt phần mềm

Cài đặt phần mềm

Là một dịch vụ tiên quyết  trong quá trình cung cấp giải pháp phần mềm tới khách hàng, vì vậy chúng tôi...
Tư vấn, nâng cấp, mở rộng phần mềm

Tư vấn, nâng cấp, mở rộng phần mềm

Cùng với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, các yêu cầu về quản trị sẽ luôn thay đổi. Do vậy các doanh nghiệp cần phải CẬP...
Hỗ trợ sử dụng thường xuyên phần mềm

Hỗ trợ sử dụng thường xuyên phần mềm

Nhằm giúp khách hàng sử dụng phần mềm hiệu quả và nhanh chóng, SIS Việt Nam luôn có bộ phận hỗ trợ sử dụng, hỗ trợ...
Tư vấn khảo sát phần mềm

Tư vấn khảo sát phần mềm

Trong nhiều năm đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc cung cấp các giải pháp phần mềm quản trị, chúng tôi nhận thấy những...
Top