KHÔNG GIỚI HẠN NGƯỜI DÙNG

SIS software solutions
30/12/2021 15:01:14
218 lượt xem

Hóa đơn là một trong những chủ đề doanh nghiệp quan tâm. Hiện nay đã có những quy định thay đổi về hóa đơn, chứng từ. Trong bài viết hôm nay, S.I.S Việt  Nam sẽ giới thiệu về các loại hóa đơn theo quy định mới nhất để các doanh nghiệp không bỏ lỡ những thông tin quan trọng cần thiết.

1. Hoá đơn là gì?

Trước hết cần hiểu rõ hóa đơn là gì. Hóa đơn được hiểu là chứng từ do người bán lập, trong đó ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Cần tìm hiểu rõ về các loại hóa đơn theo quy định mới nhất để sử dụng đúng.

2. Các loại hóa đơn

2.1. Hóa đơn giá trị gia tăng

Đây là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:

a) Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;

b) Hoạt động vận tải quốc tế;

c) Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

d) Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

2.2. Hóa đơn bán hàng

Loại hóa đơn dành cho các tổ chức, cá nhân như sau:

a) Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng cho các hoạt động:

  • Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;
  • Hoạt động vận tải quốc tế;
  • Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
  • Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

b) Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

2.3. Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử bán tài sản công được sử dụng khi bán các tài sản sau:

a) Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (bao gồm cả nhà ở thuộc sở hữu nhà nước);

b) Tài sản kết cấu hạ tầng;

c) Tài sản công được Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước;

e) Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

f) Tài sản công bị thu hồi theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền;

g) Vật tư, vật liệu thu hồi được từ việc xử lý tài sản công.

Hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia được sử dụng khi các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống cơ quan dự trữ nhà nước bán hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật.

Ngày 17/9/2021, quy định mới về hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT-BTC được ban hành, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2022. 

Phần mềm Kế toán SIS MAC tích hợp 2 chiều Hóa đơn điện tử của hầu hết các nhà cung cấp trên thị trường.

2.4. Các loại hóa đơn khác

Có thể nhắc đến có các loại hóa đơn sau:

a) Tem, vé, thẻ có hình thức và nội dung quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP

b) Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng trừ trường hợp nêu trên có hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, còn có các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý.

3. Hình thức của các loại hóa đơn

Các loại hóa đơn hiện nay được thể hiện bằng các hình thức: hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử. Cụ thể:

  • Hóa đơn tự in là hóa đơn do các doanh nghiệp tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
  • Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các doanh nghiệp đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các doanh nghiệp;
  • Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành

Trên đây là các loại hóa đơn được sử dụng nhiều trong các doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp mới thành lập thì việc sử dụng các chứng từ, hóa đơn trên sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Vì vậy, một phần mềm kế toán hiện đại sẽ hỗ trợ tối đa và xử lý nhanh chóng các vấn đề kế toán phát sinh tại doanh nghiệp là điều cần thiết.

S.I.S Việt Nam luôn hướng tới mục tiêu Cung cấp các phần mềm kế toán cho nhiều doanh nghiệp theo yêu cầu.

Dù doanh nghiệp của bạn có quy mô như thế nào và khả năng đầu tư của bạn đến đâu, chúng tôi cũng sẵn sàng có các dòng sản phẩm phù hợp để đáp ứng yêu cầu của bạn, bây giờ cũng như sau này.

Nếu Doanh nghiệp bạn đang có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ mua phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi theo các phương thức:

Chia sẻ:
Tư vấn giải pháp phần mềm quản trị
Trao đổi cùng các chuyên gia
phần mềm của SIS

0

Follow Zalo offical Account của S.I.S Vietnam:
Bài viết liên quan
Khả năng mở rộng phần mềm ERP sme
Vì sao doanh nghiệp cần lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp và điều này ảnh hưởng ra sao đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ? Lựa chọn phần mềm kế...
ERP tích hợp với thiết bị chấm công
Vì sao doanh nghiệp cần lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp và điều này ảnh hưởng ra sao đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ? Lựa chọn phần mềm kế...
SIS ERP SME KẾT NỐI TRỰC TIẾP với sàn thương mại điện tử
Vì sao doanh nghiệp cần lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp và điều này ảnh hưởng ra sao đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ? Lựa chọn phần mềm kế...
TRUYỀN VÀ TẢI DỮ LIỆU
Vì sao doanh nghiệp cần lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp và điều này ảnh hưởng ra sao đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ? Lựa chọn phần mềm kế...
Top