Nhật ký thay đổi ERPSME ngày 29/04/2023

Cập nhật tính năng tự động tải danh mục cổ đông từ kết quả thông báo của Sàn chứng khoán

Nhật ký thay đổi ERP ngày 15/04/2023

Cập nhật tính năng điều chỉnh thông tin cổ đông tự động. Tiếc kiệm thời gian cho bộ phận quản lý cổ đông

Nhật ký thay đổi ERP ngày 25/12/2022

Chúng tôi đã cập nhật thành công việc đồng bộ hóa hóa đơn điện tử của các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được cấp phép vào màn hình bán...

Nhật ký thay đổi ERP ngày 23/11/2022

Trình thiết kế nhãn hiệu đã được cải thiện! Bây giờ bạn có thể in trực tiếp tem nhãn hàng hóa ngay trên danh mục hàng hóa vật tư

Nhật ký thay đổi ERP ngày 17/11/2022

Lưu trữ dữ liệu và tài liệu - Cập nhật và sửa đổi Công cụ lưu trữ mới gửi tài liệu đã lưu trữ tới Googledriver và Onedrive tự động

Nhật ký thay đổi ERP ngày 02/11/2022

Chúng tôi tự hào thông báo rằng ERP đã có mặt trên App Store và CH Play. Từ bây giờ...
Top