Triển khai Dự án phần mềm quản trị kho thông minh tại nhà máy sản xuất - Công ty Nitori Việt nam
SIS software solutions
25/08/2023 19:44:31
92 lượt xem

Nitori Việt Nam là một trong những doanh nghiệp mà SIS Việt Nam triển thai thành công phần mềm quản trị kho thông minh tại nhà máy sản xuất. Với một doanh nghiệp quy mô lớn như vậy thì Nitori sẽ yêu cầu như thế nào? SIS sẽ thiết kế phần mềm ra sao để đáp ứng điều đó? Bạn hãy cùng theo dõi hành trình thực hiện và triển khai ngay ở nội dung bài viết này nhé.

I. Đôi nét về công ty Nitori Việt Nam

Doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam có địa chỉ tại Lô 35, KCN Quang Minh I, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam. Là một thành viên của tập đoàn Nitori của Nhật Bản. Công ty hoạt động chính mảng nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất. Đơn vị này được thành lập từ năm 2003 với 100% vốn đầu tư của Nhật, quy mô của nhà máy lớn, lên đến 6000 công nhân.

Lưu đồ của Nitori:

Ảnh sơ đồ công ty Nitori

II. Yêu cầu của Nitori với phần mềm quản trị kho thông minh tại nhà máy sản xuất

Để phù hợp với các hoạt động với nhà máy sản xuất thì doanh nghiệp Nitori đưa ra những yêu cầu về các danh mục, chứng từ và chức năng của phần mềm, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu thiết kế danh mục

1.1. Danh mục vật tư, hàng hóa

Thiết kế thêm ô tích “Mở mã sản phẩm”, khi khai báo danh mục vật tư hàng hóa người dùng tích vào ô tích, chương trình tự động tạo 1 mã sản phẩm trên danh mục dự án 1 mã có mã và tên = mã và tên vừa tạo.

Thiết kế chức năng input danh mục vật tư hàng hóa từ excel theo bản chuẩn, thêm cột mở mã sản phẩm, nếu tích x thì chương trình tự động tạo mã sản phẩm sang danh mục dự án.

Thiết kế danh mục vật tư

1.2. Danh mục mã ca, mã sản phẩm

Sử dụng danh mục vụ việc khai báo trên các phiếu lệnh xuất kho, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.

Ở phần mềm cũ sử dụng mã vụ việc để khai báo, sang phần mềm mới sẽ sử dụng mã dự án bản chuẩn khai báo các thông tin bao gồm mã và tên, xóa bỏ trường còn lại.

Thiết kế danh mục mã sản phẩm

1.3.Danh mục mã công chuyền

 • Danh mục mã công chuyền dùng để nhập liệu trên: phiếu chít mã vạch, phiếu xuất kho, khai báo định mức NVL.
 • Sử dụng mã công đoạn sản xuất bản chuẩn để khai báo mã công chuyền.
 • Xóa bỏ trường tk cpsx dd và mã bpht.

1.4. Danh mục kỳ tính giá thành

 • Sử dụng danh mục kỳ tính giá thành bản chuẩn để khai báo kỳ tính giá thành.
 • Có thể khai báo tùy ý thời gian áp dụng kỳ giá thành từ ngày, đến ngày.

1.5. Thiết kế danh mục định mức

 • Chọn kỳ giá thành cần khai báo (bắt buộc chọn).
 • Thiết kế chức năng copy toàn bộ khai báo định mức ở kỳ giá thành trước sang kỳ giá thành sử dụng.

Thiết kế danh mục định mức

 • Khai báo định mức sản phẩm theo kỳ giá thành đã chọn cho từng mã sản phẩm – thành phẩm, cần những mã vật tư nào, dùng cho mã chuyền nào và số lượng bao nhiêu
 • Mã sản phẩm, mã vật tư: Cho chọn từ danh mục hàng hóa vật tư
 • Mã chuyền: cho chọn từ danh mục công chuyền (công đoạn sản xuất) – 1 lần thêm định mức chỉ khai báo 1 mã chuyền
 • SL định mức: Tự nhập
 • Ghi chú: Cho phép tự nhập text

Mẫu file excel

1.6. Thiết kế danh mục vị trí

 • Thiết trường khai báo mã vị trí, tên vị trí
 • Danh mục này sử dụng trên phiếu nhập kho, phiếu xuất điều chuyển -> ra báo cáo nhập xuất tồn theo vị trí

2. Thiết kế danh mục chứng từ

2.1. Thiết kế phiếu nhập kho

 • Phiếu nhập kho dùng để nhập kho từ sản xuất, nhập từ nhà cung cấp, nhập nội bộ khác.
 • Phiếu nhập kho bản chuẩn thiết kế thêm các cột:
  • Mã vị trí: Tự chọn trong danh mục vị trí (cho phép tìm theo tên và mã)
  • Tên vị trí: Tự nhảy theo mã vị trí
  • Ghi chú: Tự nhập text
 • Mẫu in bản chuẩn có ghi nhận ngày và giờ lập phiếu, nếu phiếu bị sửa thì in thời gian ngày giờ sửa cuối cùng.
 • Khi gõ các dòng bên dưới, các trường thông tin mã kho, mã dự án, tài khoản tự động copy từ các dòng trên.

Thiết kế phiếu nhập kho

Thiết kế chức năng input phiếu nhập kho từ excel theo mẫu sau:

Thiết kế phiếu nhập kho theo mẫu

2.2. Thiết kế lệnh sản xuất

 • Thiết kế mẫu phiếu như hình

Thiết kế lệch sản xuất

 • Mã khách: Chọn từ danh mục khách hàng, nhà cung cấp
 • Diễn giải: Tự nhập text
 • Kế hoạch: Tự nhập text
 • Mã kỳ giá thành: Chọn trong danh mục kỳ giá thành
 • Ngày lsx: Tự nhảy ngày hiện thời, cho phép sửa
 • Quyển c.từ: Tự nhảy theo khai báo mặc định
 • Số lsx: Tự nhảy theo khái báo, cho phép sửa
 • Mã sản phẩm: Chọn trong danh mục vật tư, hàng hóa
 • Tên sản phẩm, đvt, mã nx: tự nhảy
 • Sl kế hoạch: Tự nhập
 • Mã dự án: Chọn trong danh mục dự án, Chính là mã sản phẩm được tạo tự động khi thêm mới mã thành phẩm
 • Tên dự án: Nhảy theo mã dự án
 • Số lot: Tự nhập trường text, là số lệnh sản xuất nhỏ cho từng chuyền
 • Mã nx: Cho tự chọn từ danh mục tài khoản.
 • Trên lệnh xuất kho thiết kế chức năng lập phiếu xuất kho NVL:
 • Căn cứ vào định mức đã khai báo chương trình xuất phiếu xuất kho NVL tự động theo mã thành phẩm nhập kho, số lượng thành phẩm nhập kho.
 • NVL xuất kho: = SL thành phẩm nhập kho X SL NVL định mức, căn cứ vào kỳ giá thành, từng chuyền sản xuất khai báo trên danh mục định mức, số lot khai báo trên phiếu lệnh sản xuất.
 • 1 phiếu xuất kho sẽ xuất NVL cho: 1 mã code thành phẩm, 1 chuyền, 1 lot trong kỳ giá thành.
 • Phiếu xuất kho tạo tự động ở trạng thái chưa lưu sổ kho.
 • Trên lệnh xuất kho thiết kế chức năng in phiếu xuất kho NVL theo mẫu:

In phiếu xuất kho NVL theo mẫu

 • Nếu chọn mã sản phẩm thì in cho 1 mã sản phẩm, nếu không chọn in tất cả.
 • Chọn mã chuyền thì in cho 1 chuyền.
 • Thiết kế mẫu in form ưu tiên A5, khi số nguyên vật liệu trên phiếu quá khổ A5 thì tự động chuyển sang A4. Máy in có 2 khay giấy A4 và A5 riêng, khay trả giấy in là chung 1, phần mềm in lần lượt theo thứ tự lot trên lệnh sản xuất không phân biệt khổ giấy.
 • Mã vạch: tạo mã vạch có các thông tin ký tự = Kế hoạch trên lệnh sản xuất + 4 ký tự đầu của mã chuyền (nếu mã chuyền không đủ 4 ký tự thì đưa thêm số 0 vào để đủ 4 ký tự) + Số lot (cố định 3 ký tự nếu không đủ 3 ký từ thì đưa số 0 vào trước).
 • Tên phiếu: = ORDER FORM FOR + Mã chuyền + Tên chuyền.
 • No: = Kế hoạch trên lệnh sản xuất + Số lot + 2 ký tự đầu của mã chuyền.
 • Item: Tên thành phẩm.
 • Code: Mã thành phẩm.
 • Ghi chú: Dòng 1 là tên chuyền, dòng 2 là tên thành phẩm.
 • Thiết kế chức năng input phiếu từ excel theo mẫu.

2.3. Thiết kế phiếu xuất kho

 • Bổ sung thêm 1 số trường thông tin:
  • Ghi chú: Tự nhập text
  • Mã sản phẩm: Cho lấy lên từ mã dự án
  • Mã chuyền: Tự chọn từ danh mục công đoạn sản xuất
  • Chít mã vạch: Khi phiếu xuất kho đã được chít mã vạch sẽ có tích x, khi đó cột số lượng sẽ nhảy số liệu lấy từ SL YC sang và phiếu sẽ hạch toán sổ kho
 • Mỗi phiếu xuất kho chương trình sẽ tự động tạo 1 mã vạch tương ứng khi tạo phiếu theo nguyên tắc mã vạch đã phân tích ở mục lệnh xuất kho.
 • Mẫu in bản chuẩn có ghi nhận ngày và giờ lập phiếu, nếu phiếu bị sửa chương trình lưu thời gian sửa cuối cùng.
 • Khi gõ các dòng bên dưới, các trường thông tin mã kho, mã dự án, tài khoản tự động copy từ các dòng trên.
 • Thiết kế chức năng input chứng từ từ excel theo mẫu:

Phiếu chứng từ

2.4. Phiếu chít mã vạch

 • Phiếu chít mã vạch có mục đích xác định hàng trên các phiếu xuất kho đã xuất khỏi kho
 • Phiếu chít mã vạch dùng để chít mã vạch phiếu xuất kho
 • Khi chít mã vạch và lưu phiếu, các phiếu xuất kho được chít sẽ tự động hạch toán sổ kho, khi người dùng chỉnh sửa phiếu chít mã vạch và lưu lại sẽ không làm ảnh hưởng đến số liệu đã lưu vào sổ kho. Chỉ khi mã phiếu xuất kho được xóa khỏi phiếu chít mã vạch, khi lưu phiếu chương trình tự động xóa hạch toán sổ kho của phiếu xuất kho đó
 • Các trường thông tin trên phiếu: Tự động lấy lên khi gõ chọn mã vạch:
  • Mã vạch: Lấy từ danh mục mã vạch của phiếu xuất kho được tạo tự đồng từ lệnh xuất kho
  • Số phiếu: Là số phiếu xuất kho
  • Kế hoạch: Lấy thông tin trên lệnh sản xuất
  • Mã sản phẩm, mã chuyền: lấy lên từ phiếu xuất kho
  • Tên sản phẩm, tên chuyền: Lấy theo mã sản phẩm, mã chuyền
 • Chức năng input bằng excel: Thiết kế chức năng input bằng excel bằng file mẫu
  • File mẫu chỉ có cột số phiếu xuất kho, các thông tin khác sẽ lấy tự động lên theo số phiếu

Phiếu chít mã vạch

2.5. Phiếu xuất điều chuyển

 • Trên phiếu xuất điều chuyển thiết kế thêm cột:
  • Ngày về: Tự động cập nhật theo ngày trên phiếu nhập kho theo nguyên tắc nhập trước xuất trước
  • Vị trí: Tự động cập nhật lên vị trí của hàng hóa sau khi tính toán tồn kho theo vị trí, ưu tiên xuất kho vị trí có số lượng tồn kho ít hơn
  • Ghi chú: Tự nhập text
 • Mẫu in bản chuẩn có ghi nhận ngày và giờ lập phiếu, nếu phiếu bị sửa chương trình lưu thông tin thời gian sửa cuối cùng.

Thiết kế chức năng input phiếu xuất điều chuyển từ excel theo mẫu:

Mẫu phiếu xuất điều chuyển

3. Yêu cầu thiết kế về chức năng

3.1. Cảnh báo nhập liệu ngoài năm hiện thời

Khi người dùng nhập liệu trên các loại chứng từ trên phần mềm ngoài năm hiện thời sẽ hiển thị cảnh báo, nhưng vẫn cho lưu phiếu.

3.2. Vào số dư tồn kho ban đầu

Chức năng nhập số dư tồn kho ban đầu thiết kế thêm ô chọn mã vị trí -> dùng để theo dõi và lên báo cáo nhập xuất tồn theo vị trí.

Vào số dư tồn kho ban đầu

III. SIS Việt Nam triển khai thiết kế theo yêu cầu của Nitori

1. Bảng kê phiếu xuất kho chít mã vạch

Điều kiện lọc:

Điều kiện lọc phiếu xuất kho chít mã vạch

Mẫu báo cáo:

a. Báo cáo 2 màn hình

Báo cáo 2 màn hình

 • Màn hình 1:
  • Chít mã vạch: Những phiếu xuất kho đã chít hiển thị 1, chưa chít hiển thị 0
  • Số chứng từ: Lấy theo số chứng từ trên phiếu xuất kho
  • Ngày chứng từ: Là ngày hạch toán trên phiếu xuất kho
  • Ngày lập phiếu: Là ngày lập phiếu trên phiếu xuất kho
  • Mã khách, tên khách, mã sản phẩm, mã công đoạn (mã chuyền): Lấy trên các trường tương ứng trên phiếu xuất kho
  • Tổng số lượng: ∑số lượng ở cột số lượng
  • Bấm F10 để chuyển báo cáo sang 1 màn hình, bấm esc để chuyển báo cáo từ 1 màn hình về 2 màn hình
 • Màn hình 2:
  • Các thông tin ở màn hình 2 lấy từ phần chi tiết trên phiếu xuất kho
  • Nhóm vật tư 1: Lấy theo khai báo mã vật tư

b. Báo cáo 1 màn hình

Báo cáo 1 màn hình

2. Báo cáo nhập xuất tồn đặc thù

Điều kiện lọc:

báo cáo xuất nhập tồn

Mẫu báo cáo:

mẫu báo cáo xuất nhập tồn

 • Báo cáo nhập xuất tồn sử dụng bản chuẩn thiết kế thêm:
  • Số lượng nhập nhà cung cấp, tiền nhập nhà cung cấp: Lấy trên phiếu nhập kho nội bộ mã giao dịch số 9 – nhập khác
  • Số lượng và tiền nhập nội bộ: Lấy lên từ phiếu nhập kho nội bộ mã giao dịch 4 – nhập sản xuất, 5- nhập điều chuyển
  • Số lượng xuất, tiền xuất theo từng mã kho
 • Là báo cáo động, số cột số lượng xuất và tiền xuất phụ thuộc vào danh mục mã kho

3. Báo cáo định mức 1 sản phẩm hoặc toàn bộ sản phẩm

Điều kiện lọc:

Báo cáo định mức sản phẩm hoặc toàn bộ

Mẫu báo cáo:

 • Báo cáo định mức lấy số liệu từ danh mục khai báo định mức từ các trường thông tin tương ứng.
 • Có chức năng nhóm sản phẩm, có tổng cộng số lượng từng sản phẩm (1 code thành phẩm = tổng những nguyên liệu sử dụng cho thành phẩm đó).

Mẫu báo cáo

4. Báo cáo nhập xuất tồn theo vị trí

Điều kiện lọc:

 • Chọn mã kho có quản lý vị trí

Mẫu báo cáo:

 • Báo cáo lấy số liệu lên từ cập nhật số dư tồn kho ban đầu, các phiếu nhập kho và phiếu xuất điều chuyển có gán mã kho công ty (chỉ kho công ty mới quản lý vị trí)
 • Những vật tư không gán mã vị trí cũng sẽ hiển thị lên báo cáo này để trống mã vị trí

Mẫu báo cáo nhập xuất tồn theo vị trí

5. Bảng kê phiếu nhập 2 màn hình

Điều kiện lọc:

Bảng kê phiếu nhập 2 màn hình

Mẫu báo cáo:

mẫu báo cáo phiếu nhập 2 màn hình

 • Báo cáo bản chuẩn thêm cột:
  • Thêm 3 cột nhóm vật tư 1, 2, 3
  • Thêm cột mã dự án vào mẫu báo cáo và điều kiện lọc
  • Ghi chú

6. Bảng kê phiếu nhập 1 màn hình

Điều kiện lọc:

Bảng kê phiếu 1 màn hình

Mẫu báo cáo:

 • Báo cáo bản chuẩn thêm cột:
  • Thêm 3 cột nhóm vật tư 1, 2, 3
  • Thêm cột mã dự án vào mẫu báo cáo và điều kiện lọc
  • Ghi chú

Mẫu báo cáo phiếu nhập 1 màn hình

7. Tổng hợp hàng nhập

Điều kiện lọc:

Tổng hợp hàng nhập

Mẫu báo cáo:

mẫu báo cáo tổng hợp hàng nhập

8. Tổng hợp hàng xuất nhóm theo nhiều đối tượng

Điều kiện lọc:

hàng xuất nhóm theo đối tượng

Mẫu báo cáo:

mẫu báo cáo hàng xuất theo nhiều đối tượng

 • Báo cáo bản chuẩn thêm cột:
  • Thêm cột mã dự án vào mẫu báo cáo và điều kiện lọc

9.Tổng hợp hàng xuất

Điều kiện lọc:

Tổng hợp hàng xuất

Mẫu báo cáo:

Mẫu báo cáo hàng xuất

Điều kiện lọc bổ sung thêm mã dự án

10. Tổng hợp nhập xuất tồn

Điều kiện lọc:

Tổng hợp nhập xuất tồn

Mẫu báo cáo:

mẫu báo cáo tổng hợp xuất tồn

11. Báo cáo tồn theo kho

Điều kiện lọc:

Báo cáo tồn kho theo kho

Mẫu báo cáo:

mẫu báo cáo tồn kho theo kho

Chia sẻ:
Tư vấn giải pháp phần mềm quản trị
Trao đổi cùng các chuyên gia
phần mềm của SIS
Follow Zalo offical Account của S.I.S Vietnam:
Bài viết liên quan
Triển khai thành công SIS ERP tại Công ty dược phẩm CTT

Triển khai thành công SIS ERP tại Công ty dược phẩm CTT

Dược phẩm CTT là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp, phân phối dược phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng. Mô hình của CTT khá rộng, nhiều chi...
Bàn giao đưa vào sử dụng SIS ERP SME tại công ty Điện Quang

Bàn giao đưa vào sử dụng SIS ERP SME tại công ty Điện Quang

Những năm qua, SIS Việt Nam đã cùng đồng hành với rất nhiều doanh nghiệp trên cả nước, ở khắp các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Một trong những dự án...
Triển khai dự án cung cấp giải pháp quản trị bán hàng tại tổng công DOVECO

Triển khai dự án cung cấp giải pháp quản trị bán hàng tại tổng công DOVECO

DOVECO là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành bán buôn thực phẩm (hoa quả). Đặc thù của ngành này tương đối phức tạp và có nhiều vấn đề, nhất là ở...
Chuyển giao phần mềm SIS ERP SME tại công ty Điện tử sao mai - BQP

Chuyển giao phần mềm SIS ERP SME tại công ty Điện tử sao mai - BQP

Khoảng tháng 6 năm 2023 vừa qua, SIS đã thiết kế và triển khai thành công module Kế toán quản trị và Kế hoạch sản xuất tại Công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai....
Top