Kế Toán Tài Chính Là Gì? Có Đặc Điểm Gì

SIS software solutions
26/01/2024 15:30:30
159 lượt xem

Kế toán tài chính là gì? Đây là thuật ngữ được sử dụng khá nhiều trong lĩnh vực tài chính – kế toán. Vị trí này có vai trò rất quan trọng với các doanh nghiệp, bởi họ sẽ cung cấp thông tin, dữ liệu, kế quả tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Để hiểu rõ hơn về chủ đề này, bạn hãy cùng SIS tìm hiểu trong bài viết nhé.

1. Kế toán tài chính là gì?

Kế toán tài chính trong tiếng Anh còn được gọi là Financial Accounting. Đây là bộ phận đảm nhận vai trò thu thập, phân tích, cung cấp các dữ liệu để lập báo cáo tài chính, gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Điều này nhằm phục vụ cho việc thể hiện hiệu quả tài chính và vị thế của công ty với các bên liên quan.

Tìm hiểu kế toán tài chính là gì?

Tìm hiểu kế toán tài chính là gì?

Mục đích kế toán tài chính vẫn là cung cấp các thông tin, dữ liệu về tình hình tài chính, kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh và dòng tiền của công ty cho các nhà đầu tư, nhà cung cấp, đối tác, cơ quan quản lý nhà nước.

2. Khối lượng công việc của kế toán tài chính

Tùy thuộc vào quy mô và lĩnh vực hoạt động của từng doanh nghiệp mà khối lượng công việc của kế toán tài chính có phần khác nhau. Tuy nhiên về cơ bản thì họ vẫn phải thực hiện các công việc như sau:

Công việc của kế toán tài chính

Công việc của kế toán tài chính

 • Theo dõi giao dịch tài chính: Quản lý và theo dõi các giao dịch tài chính, bao gồm mua bán, chi phí, thu nhập, và các khoản phải trả. Ghi chép và bảo đảm tính chính xác của thông tin liên quan đến các giao dịch này.
 • Giám sát các vấn đề liên quan: Giám sát và quản lý các vấn đề như bảng lương, thuế, lập ngân sách và chi tiêu. Đảm bảo rằng các quy định về thuế được tuân thủ đúng cách.
 • Điều tra và giải quyết sự khác biệt: Điều tra sự khác biệt và sai sót liên quan đến tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời bạn còn phải đề xuất giải pháp để giải quyết mọi vấn đề phát sinh.
 • Lời khuyên cho ban quản lý: Đưa ra lời khuyên cho ban quản lý về cách giảm chi phí và tối ưu hóa tình hình tài chính. Tham gia vào quá trình đưa ra quyết định chiến lược về tài chính của doanh nghiệp.
 • Dự báo và phân tích rủi ro: Thực hiện dự báo tài chính để dự đoán xu hướng và hiệu suất tài chính tương lai của công ty. Phân tích rủi ro để giúp doanh nghiệp chuẩn bị cho những thách thức có thể xảy ra.
 • Phối hợp với chuyên gia tài chính khác: Hợp tác và phối hợp công việc với các chuyên gia tài chính khác, bao gồm cả kế toán và thư ký. Đảm bảo rằng thông tin tài chính được truyền đạt một cách chính xác và đầy đủ trong toàn bộ hệ thống tài chính của doanh nghiệp.

Tóm lại, kế toán tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự minh bạch và tính chính xác của thông tin tài chính. Đồng thời cung cấp lời khuyên và hỗ trợ quyết định chiến lược cho ban quản lý của doanh nghiệp.

3. Vai trò của kế toán tài chính trong công ty

Vai trò của kế toán tài chính trong công ty

Vai trò của kế toán tài chính trong công ty

Kế toán tài chính có vai trò quan trọng với doanh nghiệp, cụ thể như sau:

 • Kế toán tài chính giúp tạo ra sự nhất quán giữa các kỳ báo cáo và chi nhánh, bằng cách phác thảo bộ quy tắc chuẩn về lập báo cáo tài chính.
 • Kế toán tài chính yêu cầu doanh nghiệp công khai một số thông tin về cách thức hoạt động và những rủi ro đáng lẽ gặp phải. Đồng thời, doanh nghiệp phải phác thảo được bức tranh toàn cảnh về hiệu quả tài chính cho dù đang hoạt động tốt hay kém.
 • Với những báo cáo như: Bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền là điều doanh nghiệp cần phải thực hiện để đảm bảo tính pháp lý.
 • Kế toán tài chính còn giám sát các hoạt động tài chính của công ty, đảm bảo độ chính xác và tin cậy của những thông tin tài chính.
 • Khi kiểm tra báo cáo tài chính thì ban quản lý công ty có thể khắc phục mọi vấn đề về ngân sách và lập kế hoạch kinh doanh ở giai đoạn sau.

4. Nguyên tắc của kế toán tài chính

Căn cứ theo luật kế toán, kế toán tài chính cần phải đảm bảo thực hiện các nguyên tắc như sau:

 • Giá trị tài sản, nợ cần phải ghi nhận ban đầu theo đúng giá gốc.
 • Theo nguyên tắc về sự nhất quán thì các quy định, phương pháp kế toán sẽ áp dụng thống nhất ở mỗi kỳ kế toán năm. Nếu như thay đổi về phương pháp kế toán thì sẽ phải giải trình ở báo cáo tài chính.
 • Cần phản ánh đúng nghiệp vụ kinh tế, tài chính kế toán có phát sinh.
 • Lập báo cáo, nộp báo cáo tài chính đúng thời gian theo quy định.
 • Các công ty đều phải công khai số liệu, thông tin báo cáo tài chính theo đúng quy định.
 • Đánh giá tài sản, phân bổ khoản thu, chi đồng nhất, cẩn thận và chi tiết, đảm bảo không có sai sót.
 • Trình bày báo cáo tài chính đúng bản chất của mỗi giao dịch hơn là việc chú trọng hình thức.

5. Kỹ năng phải có của kế toán tài chính

Kế toán tài chính muốn làm tốt công việc của mình cần phải có các kỹ năng như sau:

Kỹ năng cần có của kế toán tài chính

Kỹ năng cần có của kế toán tài chính

Kỹ năng phân tích:

 • Khả năng phân tích thông tin tài chính và hiểu rõ về các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề để xác định nguyên nhân của sự khác biệt và sai sót trong số liệu kế toán.

Kỹ năng làm việc nhóm:

 • Khả năng hợp tác và làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong bộ phận kế toán, cũng như với các bộ phận khác trong doanh nghiệp.
 • Kỹ năng chia sẻ thông tin và hỗ trợ đồng nghiệp để đảm bảo tính chính xác và đồng bộ trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp:

 • Có kỹ năng giao tiếp mạch lạc và hiệu quả để truyền đạt thông tin tài chính một cách rõ ràng cho đồng nghiệp và các bên liên quan.
 • Có kỹ năng lắng nghe để hiểu rõ yêu cầu và phản hồi từ các bên liên quan trong và ngoài công ty.

Kỹ năng sử dụng các phần mềm:

 • Hiểu biết và có kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán và các công cụ phân tích tài chính. Đặc biệt bạn còn phải có khả năng thích ứng, sử dụng các phần mềm nhanh chóng, hỗ trợ công việc hiệu quả.

Kiến thức về luật thuế và quy định:

 • Hiểu biết về các quy định thuế và các quy tắc kế toán để đảm bảo tuân thủ và tránh rủi ro pháp lý.

Kỹ năng dự báo và rủi ro:

 • Kỹ năng dự báo tài chính để đưa ra các ước lượng về tương lai của doanh nghiệp.
 • Khả năng đánh giá và quản lý rủi ro tài chính một cách chín chắn.

6. Một số quy định về kế toán tài chính

Kế toán tài chính ngoài việc phải sử dụng kiến thức chuyên môn và các kỹ năng của mình thì họ còn phải nắm bắt, hiểu rõ các quy định. Cụ thể như sau:

Những quy định về kế toán tài chính

Những quy định về kế toán tài chính

Quy định về đơn vị tính trong kỳ kế toán

Đơn vị tiền tệ là Việt Nam đồng (đ), ký hiệu quốc tế là VNĐ. Doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ kinh tế, tài chính bằng ngoại tệ thì quy đổi theo yêu cầu của pháp luật. Đơn vị hiện vật, đơn vị thời gian lao động trong kế toán là đơn vị đo pháp định của Việt Nam. Đơn vị kế toán cũng được phép làm tròn số khi lập công khai báo cáo tài chính.

Quy định về kỳ kế toán tài chính

 • Kỳ kế toán năm: bao gồm 12 tháng, bắt đầu từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12 dương lịch.
 • Kỳ kế toán quý: sẽ là 3 tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng đầu quý đến ngày cuối của tháng cuối quý.
 • Kỳ kế toán tháng: sẽ là 1 tháng, bắt đầu từ ngày 1 đến hết ngày cuối cùng của tháng đó.

Nguyên tắc cơ bản khi làm kế toán tài chính

 • Giá trị của tài sản, nợ phải trả sẽ được ghi nhận ban đầu theo giá gốc.
 • Các quy trình, phương pháp kế toán được áp dụng nhất quán cho toàn bộ kỳ kế toán năm.
 • Các đơn vị kế toán cần phải thu nhập, phản ánh một cách khách quan, đầy đủ, đúng với kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
 • Báo cáo tài chính phải gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Đơn vị kế toán sử dụng phương pháp đánh giá tài sản, phân bổ khoản thu, chi cẩn thận để đảm bảo không bị sai lệch so với kết quả.

7. Lưu ý khi làm kế toán tài chính

Để đảm bảo các công việc hoàn thành đúng nghĩa vụ, trách nhiệm thì kế toán tài chính cần phải lưu ý đến những yếu tố như sau:

Lưu ý khi làm kế toán tài chính

Lưu ý khi làm kế toán tài chính

Bám sát quy định của Bộ tài chính

Những quy định, cơ sở pháp lý liên quan đến kế toán tài chính gần như được đồng bộ và hoàn thiện. Vì vậy, người làm ở ngành này cần phải cập nhật thường xuyên, nắm rõ những quy định về luật kế toán tài chính theo quy định của Chính phủ.

Ngoài ra, mỗi một doanh nghiệp còn phải áp dụng chế độ kế toán riêng để phù hợp với loại hình công ty nhất.

Cần đảm bảo nguyên tắc cơ bản

Tài chính doanh nghiệp luôn phải đảm bảo thực hiện đủ nguyên tắc về tài chính, kế toán mà pháp luật quy định. Đặc biệt, tài chính kế toán cũng phản ánh một cách đầy đủ, các tài chính có phát sinh vào sổ kế toán, chứng từ, báo cáo. Đồng thời, số liệu kế toán, thông tin cũng phản ánh một cách liên tục, rõ ràng và chính xác, đúng với thời hạn quy định của pháp luật.

Cần đúng nội dung và đúng quy định

Những nội dung của kế toán tài chính cần tập trung xác định chứng từ kế toán, tạo, xử lý và luân chuyển chứng từ, xây dựng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp, tổ chức hệ thống báo cáo. Cùng lúc đó, kế toán tài chính còn phải đảm bảo thực hiện đúng với quy định, không để công ty bị phạt vì vi phạm liên quan đến tài chính – kế toán.

Xem thêmCông Việc Của Kế Toán Giá Thành

Kết luận

Kế toán tài chính là gì? những công việc mà kế toán tài chính cần phải làm đã được SIS tổng hợp trong nội dung trên. Đây là một vị trí quan trọng, chính vì vậy kế toán tài chính phải nắm rõ được từng quy định để bám theo đó.

Chia sẻ:
Tư vấn giải pháp phần mềm quản trị
Trao đổi cùng các chuyên gia
phần mềm của SIS
Follow Zalo offical Account của S.I.S Vietnam:

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan
Tài Chính Là Gì
Bạn có đang chìm đắm trong "biển" thông tin về tài chính nhưng vẫn chưa thực sự hiểu rõ "Tài chính là gì"? Bạn có đang loay hoay tìm kiếm một lối thoát...
Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Là Gì
Bạn có biết kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò như thế nào trong mỗi doanh nghiệp không? Kiểm toán báo cáo tài chính giúp bảo vệ lợi ích của các bên...
Lương Cơ Sở Là Gì
Tưởng tượng rằng bạn là chuyên gia am hiểu tường tận về lương cơ sở là gì và nhiều khái niệm tiền lương khác nhau. Bạn luôn tự tin khi tính toán và...
Cách Lập Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 200
Khi nắm được cách lập báo cáo tài chính sẽ giúp cho kế toán viên hoàn thành công việc của mình chính xác và tốt hơn. Từ đó cũng đảm bảo doanh nghiệp...
Top