Cách Lập Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 200

SIS software solutions
01/02/2024 15:22:31
165 lượt xem

Khi nắm được cách lập báo cáo tài chính sẽ giúp cho kế toán viên hoàn thành công việc của mình chính xác và tốt hơn. Từ đó cũng đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng với quy định chung. Trong bài viết này, SIS ERP sẽ giúp bạn hiểu rõ cách làm báo cáo tài chính. Nếu bạn quan tâm hãy tham khảo bài viết nhé.

1. Yêu cầu tuân thủ khi làm báo cáo tài chính

Khi làm báo cáo tài chính, kế toán viên cần phải đảm bảo tuân thủ những điều sau:

 • Báo cáo tài chính cần phải đảm bảo chính xác, số liệu rõ ràng, khách quan, thể hiện đúng với tình hình tài chính của công ty và khớp với kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Hình thức trình bày cần phải đúng theo quy định, thể hiện minh bạch, khách quan nhất.
 • Cần tuân thủ những yêu cầu mà pháp luật quy định.
 • Thể hiện được mọi khía cạnh của công ty.

2. Các quy định cần nắm khi lập báo cáo tài chính

Căn cứ theo các quy định của pháp luật Việt Nam (Thông tư 132/2018/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT/BTC):

Những quy định cần phải nắm khi làm báo cáo tài chính

Những quy định cần phải nắm khi làm báo cáo tài chính

 • Doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ cần phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tính thuế và phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán sản phẩm, dịch vụ.
 • Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa (gồm cả siêu nhỏ) được xác định là doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định về hỗ trợ công ty quy mô vừa và nhỏ (ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước, hoặc có trên 50% vốn sở hữu nhà nước, công ty đại chúng theo quy định, hợp tác xã, liên hợp tác xã).

Vậy có thể thấy được, khi làm và nộp báo cáo tài chính thì các doanh nghiệp cần phải tuân thủ các quy định như sau:

 • Công ty siêu nhỏ, nhỏ, vừa có thể nộp báo cáo tài chính năm theo thông tư 133/2016/TT-BTC.
 • Các công ty lớn sẽ nộp báo cáo tài chính năm theo thông tư 200/2014/TT-BTC.

3. Hướng dẫn lập báo cáo tài chính cho người mới bắt đầu

Làm báo cáo tài chính tương đối khó, phức tạp và yêu cầu người làm phải có chuyên môn và sự cẩn thận. Trong nội dung phần này, SIS sẽ hướng dẫn bạn lập báo cáo tài chính thông qua 7 bước như sau:

Cách làm báo cáo tài chính

Cách làm báo cáo tài chính

3.1. Tổng hợp và sắp xếp chứng từ kế toán

Để làm được báo cáo tài chính tốt thì bạn cần phải tập hợp toàn bộ hóa đơn, chứng từ và phân loại, sắp xếp một cách rõ ràng. Khi đã phân loại theo đúng thời gian, trình tự sẽ hỗ trợ cho công việc rà soát và kê khai báo cáo dễ dàng hơn. Đồng thời, bạn cũng phải lưu ý đến việc kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chứng từ trong quá trình kiểm tra, sắp xếp.

3.2. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Dựa trên những chứng từ, hóa đơn vừa sắp xếp ở bước 1, nhà quản lý sẽ hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán. Việc này sẽ bao gồm kiểm tra, hoàn thiện chứng từ để đảm bảo tính pháp lý theo quy định của pháp luật về kế toán và thuế.

3.3. Phân bổ, khấu hao và chi phí trả trước

Với phần tài sản cố định và chi phí trả trước thì doanh nghiệp cần phải hạch toán một cách rõ ràng và phân bố thời gian, phát sinh hàng tháng một cách hợp lý, đúng với những quy định của pháp luật.

Ngoài ra, để lập được báo cáo tài chính thì kế toán viên cũng phải phân loại được nghiệp vụ phát sinh theo tháng và quý. Nó giúp cho các doanh nghiệp kê khai báo cáo tài chính chính xác. Đồng thời bạn cũng phải phân loại các chi phí trả trước, khấu hao tài sản và cố định khoản ước tính.

3.4. Hạch toán các khoản ước tính, điều chỉnh

Thời điểm cuối kỳ kế toán thì nhà quản trị sẽ phải điều chỉnh khoản ước tính trên chứng từ kế toán để đảm bảo các con số trong báo cáo tài chính đúng với thực tế. Một số nội dung sẽ phải hạch toán như sau:

 • Bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.
 • Khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá, hàng tồn kho, dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh,…
 • Khoản chi phí của năm cần trích trước gồm: Lương tháng 13, thưởng tết âm lịch, chi phí kiểm toán, chi phí có tính chất thường xuyên,…
 • Bút toán phân loại khoản đầu tư, tiền gửi thấu chi, công nợ ngắn hạn, dài hạn, khoản vay ngắn hạn, dài hạn.
 • Bút toán điều chỉnh sai sót (nếu có).

3.5. Kiểm tra đối chiếu số liệu sổ sách

Cần phải kiểm tra, đối chiếu sổ sách một cách cẩn thận, chi tiết, tránh sai sót vì nếu số liệu ở hạch toán sai thì lên báo cáo tài chính cũng không chính xác, điều này có thể làm mất thời gian, công sức rà soát lại. Để không xảy ra những sai sót này, bạn cần phải rà soát tổng hợp và nghiệp vụ phát sinh theo từng nhóm tài khoản: Hàng tồn kho, công nợ phải thu, đầu tư, chi phí trả trước, tài sản cố định,…

 • Kiểm tra lại việc chuyển đổi số dư cuối kỳ trước sang đầu kỳ sau của toàn bộ tài khoản có số dư.
 • Kiểm tra số dư của từng nhóm khách hàng, đối tác, nhà cung cấp.
 • Kiểm tra số lượng, giá trị của từng loại hàng hóa.
 • Đối chiếu cẩn thận số liệu chi tiết với sổ cái.

3.6. Thực hiện các bút toán kết chuyển

Sau khi đã kiểm tra và thấy không có sai sót thì bạn sẽ làm bút toán kết chuyển lãi/lỗ của năm. Nó bao gồm hạch toán khoản thu, chi phí, lỗ, lãi, đồng thời đảm bảo tài khoản từ đầu 5 đến 9 không còn số dư cuối kỳ.

Với doanh nghiệp có phát sinh thuế thu nhập thì nhà quản trị cần phải kết chuyển lần thứ nhất để xác định lãi, tính số thuế phải nộp. Sau đó còn phải hạch toán bổ sung bút toán ghi nhận thuế và chi phí thuế phát sinh, sau đó mới kết chuyển lại để ra được lợi nhuận cuối cùng.

3.7. Xây dựng báo cáo tài chính

Sau khi làm xong 6 bước trên, bạn sẽ phải lập báo cáo tài chính. Tuy nhiên bạn cần phải tìm hiểu kỹ những quy định, quy tắc về lập báo cáo để phản ánh đầy đủ, chính xác.

Xem thêmCách Đọc Báo Cáo Tài Chính Chi Tiết Nhất

4. Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính qua mạng

Bạn có thể nộp báo cáo tài chính qua Tổng cục thuế online, các thao tác thực hiện như sau:

Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính qua mạng

Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính qua mạng

 • Bước 1: Bạn truy cập vào cổng thông tin của Thuế điện tử Tổng cục thuế (thuedientu.gdt.gov.vn).
 • Bước 2: Bạn chọn mục “Doanh nghiệp” sau đó tiến hành đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản mà doanh nghiệp đã đăng ký.
 • Bước 3: Khi đăng nhập tài khoản xong, ở giao diện chính bạn chọn “Khai thuế”, sau đó bấm chọn tiếp “Nộp từ khai XML”, bấm tiếp vào “Chọn tệp tờ khai” để bắt đầu tải lên hệ thống.
 • Bước 4: Sau khi hoàn tất quá trình tải, bạn nhấn vào “Ký điện tử” để ký số.
 • Bước 5: Khi đã ký số xong, nhấn tiếp vào “Nộp tờ khai” để hoàn thành việc nộp tờ khai báo cáo tài chính năm.
 • Bước 6: Nộp phụ lục “thuyết minh báo cáo tài chính” và “bảng cân đối tài khoản”.
 • Bước 7: Bấm tiếp vào ô “Ký điện tử” sau đó lại bấm vào “Nộp tờ khai” để hoàn tất quá trình nộp báo cáo tài chính năm.

5. Một số mẫu báo cáo tài chính

Để hiểu rõ hơn về cách làm thì bạn có thể tham khảo ngay một số mẫu báo cáo tài chính được SIS ERP tổng hợp dưới đây:

Báo cáo tài chính năm gồm:

Bảng cân đối kế toán

Mẫu số B 01 - DN

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mẫu số B 02 - DN

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mẫu số B 03 - DN

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu số B 09 - DN

Kết luận

Báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp rất quan trọng, nó cần thể hiện được cả độ chính xác, minh bạch, khách quan. Hy vọng qua cách làm báo cáo tài chính mà SIS ERP hướng dẫn trên đây bạn đã có được thông tin hữu ích và áp dụng được ngay trong công việc.

Chia sẻ:
Tư vấn giải pháp phần mềm quản trị
Trao đổi cùng các chuyên gia
phần mềm của SIS
Follow Zalo offical Account của S.I.S Vietnam:

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan
Số Dư Kế Toán Là Gì?
Trong báo cáo phân tích tài chính, để hiểu được số dư kế toán phản ánh nội dung gì thì người đọc cần phải hiểu rõ về nó, cách tính số dư kế toán....
Cách làm bảng cân đối kế toán theo thông tư
Bảng cân đối kế toán sẽ giúp cung cấp các tài liệu về giá trị tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm nhất định, giúp doanh nghiệp quản lý các đối...
Kế Toán Viên Là Gì? Nhiệm Vụ, Vai Trò Của Kế Toán Viên
Kế toán viên là một vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp. Họ đóng vai trò cung cấp các thông tin, số liệu quan trọng để nhà lãnh đạo nắm bắt nhanh chóng...
Giao Dịch Tài Chính Là Gì
“Giao dịch tài chính là một trò chơi có tổng số tiền bằng 0, mọi người đều kiếm tiền từ người khác” - George Soros, nhà đầu tư huyền thoại.  Câu...
Top