Bảo hiểm xã hội

Quá trình tham gia bảo hiểm

Đường dẫn: Nhân sự\ Cập nhật số liệu nhân sự \ Quá trình tham gia bảo hiểm

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, chú ý số sổ BHXH, BHYT và các mốc thời gian chính xác. Kết quả hiển thị trên bảng kê như sau: