Phiếu nhập mua

1. Cách thêm phiếu nhập mua hàng

a. Chức năng

Phiếu nhập mua hàng có chức năng gì? Vật tư mua vào được chuyển thẳng cho sản xuất/ công trình mà không thông qua kho. Trường hợp này thường xảy ra đối với doanh nghiệp ngành xây lắp.

Thường trong ngành xây lắp theo các công trình, phòng kế toán khi mua hàng sẽ thực hiện xuất thẳng cho các công trình chứ không thực hiện những phiếu xuất. Về quản lý số liệu tồn kho, chương trình sẽ tự động tạo ra 1 chứng từ phiếu xuất kho ảo với mã hàng và số lượng bằng phiếu nhập.

b. Đường dẫn

Để vào được phần phiếu nhập hàng bạn truy cập theo đường dẫn sau: Quản lý mua hàng\ Cập nhập dữ liệu\ Phiếu nhập hàng

Màn hình nhập liệu:

c. Cách thêm mới phiếu nhập hàng

Mỗi một lần hàng hóa nhập vào kho thì bạn đều phải thêm mới phiếu nhập hàng. Cụ thể cách thêm mới như sau:

  • Bước 1: Bạn truy cập vào đường dẫn như trên.
  • Bước 2: Sau khi màn hình nhập liệu hiện ra bạn bấm chọn mục "Mới", điền đẩy đủ các thông tin mà hệ thống yêu cầu.
  • Bước 3: Sau khi nhập xong bạn bấm vào mục "Lưu" để lưu toàn bộ các thông tin mà bạn vừa nhập. Trong trường hợp bạn nhập sai hoặc muốn sửa lại phiếu thì chỉ cần bấm vào mục "Sửa" để sửa là được.