Yêu cầu kiểm định chất lượng

Phiếu yêu cầu kiểm định chất lượng

Chức năng: Khi các bộ phận cá nhân có nhu cầu thực hiện kiểm định chất lượng một hoặc nhiều lô hàng thì người sử dụng thực hiện nhập phiếu yêu cầu kiểm định chất lượng.

Lưu ý: Tùy vào loại yêu cầu lựa chọn khi nhập phiếu thì nội dung phiếu yêu cầu sẽ được lưu vào danh sách lựa chọn của phiếu kiểm định tương ứng với loại yêu cầu.

 Đường dẫn: Quản lý chất lượng/ Chức năng, khai báo /Khai báo phương pháp, lỗi cho chỉ tiêu.

 Thao tác: 

Thông tin chung

Loại phiếu

Chọn 1 trong các loại phiếu nhập hiện hữu trên phần mềm

Chọn phiếu

NSD nhấn lựa chọn khung thời gian lấy dữ liệu

Nhấn “nhận” hệ thống sẽ tự động hiện ra danh sách các phiếu thuộc loại phiếu đã chọn, chọn nội dung muốn kiểm định

Phiếu hàng

Sau khi chọn phiếu, hệ thống sẽ tự động nhảy số phiếu lên trường phiếu hàng

Bộ phận yêu cầu

Lấy trong danh mục bộ phận

Bộ phận xử lý

Lấy trong danh mục bộ phận

Loại yêu cầu

Chọn 1 trong 4 loại phiếu kiểm định : IQC, PQC, OQC, RQC.

 

Diễn giải

Diễn giải nội dung nghiệp vụ.

Chứng từ

Ngày lập c.từ

Điền ngày nhập chứng từ.

Quyển c.từ

Quyển chứng từ lấy trong danh mục quyển chứng từ

Số c.từ

Tự động nhảy theo nguyên tắc khai báo

Xử lý

1 trong 2 trạng thái

-          Đang xử lý

-          Đã hoàn thành.

Chi tiết

Mã vật tư

Chọn trong danh mục vật tư, hàng hóa ( phân hệ tồn kho)

Tên vật tư

Nhảy theo mã vật tư đã chọn

Đvt

Nhảy theo mã vật tư đã chọn

SL yêu cầu

Số lượng yêu cầu, số lượng ban đầu của phiếu nhập

SL mẫu kiểm tra

Số lượng mẫu trích ra để kiểm định

Hạn kiểm tra

Hạn thực hiện kiểm định

Ghi chú

Ghi chú lại nếu có