Phiếu yêu cầu mua hàng

1. Duyệt phiếu yêu cầu mua hàng

a. Chức năng

Phiếu duyệt yêu cầu mua hàng có chức năng duyệt, bỏ duyệt các phiếu yêu cầu mua hàng đã được khởi tạo từ màn hình yêu cầu mua hàng.

b. Đường dẫn

Đường dẫn của duyệt phiếu yêu cầu mua hàng như sau: Quản lý mua hàng/Quy trình mua hàng/Duyệt phiếu yêu cầu mua hàng

c. Cách thao tác nhập duyệt phiếu

Để cập nhật các thao tác trên duyệt phiếu yêu cầu mua hàng thì bạn hãy làm theo các thao tác như sau:

  • Bước 1: Bạn truy cập vào đường dẫn trên, tại giao diệ chính của phiếu, bạn thực hiện các thao tác nhập điều kiện lọc theo nhu cầu.

Nhập các điều kiện cần lọc mong muốn để lọc

  • Bước 2: Thực hiện duyệt bỏ duyệt phiếu yêu cầu mua hàng.

Tích vào đơn, mặt hàng trong đơn:

  • Nhấn “duyệt yêu cầu” để chuyển trạng thái từ “chưa duyệt” sang “đã duyệt”
  • Nhấn “Hủy yêu cầu” để chuyển trạng thái từ “đã duyệt” sang “chưa duyệt”
  • Nhấn “sửa số lượng duyệt” để sửa số lượng muốn duyệt so với số lượng yêu cầu ban đầu
  • Nhấn “kết xuất” để xuất ra excel

Lưu ý: Có thể duyệt, bỏ duyệt 1 phần hoặc toàn bộ đơn hàng tùy vào quyết định của NSD.