Trả lại hàng mua

1. Cách sử dụng Trả lại hàng mua

a. Chức năng

Không phải lúc nào vấn đề mua hàng của doanh nghiệp cũng thuận lợi. Có thể vì lý do lỗi, hư hỏng hoặc các vấn đề kế hoạch sản xuất,... mà phải trả lại số hàng đã mua cho đơn vị cung cấp. Thông qua phiếu trả lại hàng mua, nhà quản lý sẽ nắm được các thông tin về nhà cung cấp, số lượng hàng hóa trả, ngày trả, tình trạng,...

b. Đường dẫn

Để vào được phiếu trả lại hàng mua, bạn hãy truy cập theo đường dẫn sau: Quản lý mua hàng\ Quy trình mua hàng\ Sơ đồ mua hàng\Trả lại mua hàng.

Màn hình nhập liệu:

c. Cách thêm mới đơn trả lại hàng mua

Để thêm mới đơn trả lại hàng mua, bạn hãy làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Truy cập vào đường dẫn trên.
  • Bước 2: Tại giao diện màn hình nhập liệu, chọn mục "Mới".
  • Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin mà hệ thống yêu cầu, sau đó nhấn vào "Lưu" là xong.