Phiếu giao hàng

1. Phiếu giao hàng

a. Chức năng của phiếu giao hàng

Dùng để lập phiếu giao hàng để gửi cho khách hàng, đối tác và theo dõi đơn hàng gửi đi.

b. Đường dẫn

Đường dẫn của phiếu giao hàng: Quản lý bán hàng/Quy trình bán hàng/Phiếu giao hàng.

Giao diện nhập liệu

c. Cách thêm phiếu giao hàng mới

  • Bước 1: Vào theo đường dẫn trên
  • Bước 2: Nhấn vào mục “Mới” ở góc trái bên dưới màn hình nhập liệu.
  • Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin mà hệ thống yêu cầu, sau đó bạn nhấn vào mục “Lưu” để lưu trữ lại toàn bộ thông tin.

2. Xác nhận giao hàng

a. Chức năng

Giúp xác nhận hàng đã được xuất kho giao đi, từ đó việc quản lý cũng đơn giản và dễ dàng hơn.

b. Đường dẫn

Đường dẫn của xác nhận giao hàng: Quản lý bán hàng/Quy trình bán hàng/Xác nhận giao hàng.

c. Hướng dẫn xác nhận giao hàng

  • Bước 1: Vào theo đường dẫn trên.
  • Bước 2: Điền các điều kiện truy vấn vào bảng kê đơn hàng.

  • Bước 3: Xác nhận giao hàng là hoàn thành.