Cơ hội

1. Tính năng cơ hội giúp ích gì?

Nó cho phép người sử dụng ghi lại toàn bộ các cơ hội bán hàng được tạo ra từ khách hàng tiềm năng. Phiếu cũng là cơ sở để đưa ra báo cáo cơ hội bán hàng, đồng thời nó cũng là chỉ tiêu để đưa lên biểu đồ tình hình kinh doanh.

Có càng nhiều khách hàng tiềm năng, chứng tỏ doanh nghiệp đang đi đúng hướng và có thể đem về doanh thu lớn nếu biết nắm bắt cơ hội tốt.

2. Đường dẫn

Bạn vào mục quản lý khách hàng/ Cập nhật số liệu/ Cơ hội bán hàng

3. Hướng dẫn cách tạo cơ hội mới trên phần mềm

Tại màn hình chính, bạn tiến hành làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Chọn khách hàng tiềm năng cần tạo cơ hội bán hàng
  • Bước 2: Chọn tiếp “cơ hội bán hàng”, sau đó hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình cơ hội.
  • Bước 3: Chọn “mới” tại màn hình, sau đó hệ thống sẽ tự động nhảy ra mã khách hàng tiềm năng tương ứng.
  • Bước 4: Bấm chọn “Enter”.
  • Bước 5: Bạn hãy nhập tiếp các thông tin còn thiếu tại đây.