Tờ khai hải quan

1. Cách thêm mới tờ khai hải quan

a. Chức năng

Tờ khai hải quan là văn bản theo mẫu do Bộ trường bộ tài chính quy định, nó được dùng để làm tờ khai thuế với mặt hàng xuất nhập khẩu.

Phiếu khai hải quan dùng để nhập thông tin tờ khai hải quan phục vụ cho khâu nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần đảm bảo loại giấy tờ này đúng theo quy định của pháp luật.

b. Đường dẫn

Đường dẫn: Quản lý mua hàng\ Quy trình mua hàng\ Tờ khai hải quan

Màn hình nhập:

c. Cách thêm mới phiếu khai hải quan

Khi có đơn hàng nhập khẩu và cần tờ khai hải quan thì bạn hãy thêm mới tờ khai ngay trên phần mềm như sau:

  • Bước 1: Truy cập theo đường dẫn trên.
  • Bước 2: Bấm vào mục "Mới" sau đó điền đẩy đủ thông tin mà phiếu yêu cầu.
  • Bước 3: Nhấn vào mục "Lưu" để hoàn tất quá trình lưu trữ.