Hàng bán trả lại

1. Nhập hàng bán bị trả lại

a. Chức năng

Chức năng: Phiếu này dùng để cập nhật hàng bán bị khách hàng trả lại đồng thời cập nhật giá thanh toán (công nợ) và giá vốn hàng xuất bán.

b. Đường dẫn

Để vào được nhập hàng bán trả lại bạn hãy truy cập theo đường dẫn sau: Quản lý bán hàng\ quy trình bán hàng\ nhập hàng bán bị trả lại

Giao diện nhập liệu

c. Cách thêm mới hàng bán trả lại

  • Bước 1: Bạn truy cập theo đường dẫn trên
  • Bước 2: Tại giao diện của "Nhập hàng bán trả lại" bạn hãy nhấn vào mục "Mới" ở góc dưới cùng bên trái.
  • Bước 3: Bạn hãy nhập đầy đủ các thông tin mà hệ thống yêu cầu, sau đó bấm vào "Lưu" để lưu lại toàn bộ thông tin vừa nhập.

Lưu ý:

Theo dõi bán hàng trong trường hợp xuất hoá đơn vào cuối kỳ: Trong một số trường hợp đặc biệt một số doanh nghiệp thường xuất hàng cho khách vào cuối kỳ. Khi xuất kho trong kỳ mà chưa xuất hoá đơn thì làm phiếu xuất điều chuyển từ kho công ty sang kho đại lý (coi khách hàng là 1 đại lý). Khi xuất hoá đơn cho khách hàng thì làm hoá đơn bán hàng xuất từ kho đại lý hoặc làm phiếu xuất điều chuyển lại từ kho đại lý về kho công ty và sau đó làm hoá đơn bán hàng xuất từ kho công ty.