Kiểm định chất lượng hàng mua

1. Cách thêm mới phiếu kiểm định chất lượng

a. Chức năng

Lập phiếu kiểm định chất lượng hàng hóa, sản phẩm để đánh giá tình hình chất lượng và đưa ra quyết định xử lý phù hợp.

b. Đường dẫn

Để vào được phiếu kiểm định chất lượng bạn hãy truy cập theo đường dẫn sau: Quản lý mua hàng\ Quy trình mua hàng\ kiểm đỉnh chất lượng.

Màn hình nhập liệu:

c. Cách thêm phiếu kiểm định chất lượng

Để thêm mới phiếu kiểm định chất lượng, bạn hãy làm theo các thao tác sau đây:

  • Bước 1: Truy cập vào đường dẫn trên.
  • Bước 2: Tại giao diện màn hình, bạn nhấn vào mục "Mới".
  • Bước 3: Nhập các phần thông tin mà hệ thống yêu cầu, sau đó nhấn vào "Lưu" là hoàn thành.

Trong trường hợp bạn muốn sửa, in, xóa thì chỉ cần chọn biểu tượng phù hợp bên dưới là được.