Hóa đơn bán hàng, XK

1. Hóa đơn bán hàng

a. Chức năng của hóa đơn bán hàng

Chức năng: Lập chứng từ bán vật tư, hàng hóa có theo dõi về số lượng, giá cả, thuế GTGT đầu ra HĐBH cập nhật doanh số bán hàng, ghi nhận giá vốn, giảm trừ hàng tồn kho.

b. Đường dẫn

Đường dẫn của hóa đơn bán hàng:Quản lý bán hàng\Quy trình bán hàng\hóa đơn bán hàng

Giao diện nhập liệu

c. Cách thêm hóa đơn bán hàng mới

 • Bước 1: Bạn truy cập vào đường dẫn bán hàng trên.
 • Bước 2: Tại giao diện chính của màn hình, bấm vào mục “Mới” ở góc dưới bên trái màn hình.
 • Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin mà hệ thống yêu cầu, tiếp theo bạn nhấn vào mục “Lưu” để lữu trữ lại thông tin hàng hóa vừa nhập.

d. Cách thêm hóa đơn bán hàng theo đơn hàng đã lập

 • Bước 1: Tại giao diện chính của đơn bán hàng bạn chọn mục “Chọn Đhb” trên màn hình chứng từ.
 • Bước 2: Nhập các điều kiện lọc để lấy được đơn hàng bán.
 • Bước 3: Chọn đơn hàng bán cần thực hiện, các thông tin hàng hóa, vật tư hiển thị lên HĐBH.
 • Bước 4: Điền các thông tin chứng từ như: Ngày chứng chừ, số chứng từ và thông tin tài khoản doanh thu, tài khoản giá vốn.
 • Bước 5: Nhấn vào “Lưu” để kết thúc lập hóa đơn bán hàng.

Lưu ý

 • Bạn khai báo các chỉ tiêu về khách hàng như thế nào thì Báo cáo thuế GTGT đầu ra sẽ lên như thế đó.
 • Nhập Đối với mỗi hoá đơn ta chỉ có thể theo dõi được 01 hạn thanh toán. Chương trình sẽ hiểu số tiền phải   thu vào ngày phải thu là toàn bộ số tiền trên hoá đơn. Nếu ta chỉ muốn theo dõi thu tiền cho từng hoá đơn mà không cần theo dõi hạn thu tiền thì không cần phải gõ thời hạn thanh toán.

2. Hóa đơn xuất khẩu

a. Chức năng của hóa đơn xuất khẩu

Chức năng: Lập chứng từ bán vật tư, hàng hóa có theo dõi về số lượng, giá cả, thuế GTGT đầu ra HĐBH cập nhật doanh số bán hàng, ghi nhận giá vốn, giảm trừ hàng tồn kho của hàng xuất khẩu.

b. Đường dẫn

Đường dẫn: Quản lý bán hàng\Quy trình bán hàng\hóa đơn xuất khẩu

Màn hình nhập liệu

c. Cách thêm hóa đơn xuất khẩu mới

 • Bước 1: Bạn truy cập vào đường dẫn bán hàng trên.
 • Bước 2: Tại giao diện chính của màn hình, bấm vào mục “Mới” ở góc dưới bên trái màn hình.
 • Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin mà hệ thống yêu cầu, tiếp theo bạn nhấn vào mục “Lưu” để lữu trữ lại thông tin hóa đơn vừa nhập.

Lưu ý: Mục thông tin chứng từ: Ở mục tỷ giá bạn chọn ngoại tệ và nhập tỷ giá tương ứng.