Đơn hàng bán

1. Chức năng của đơn hàng bán

Lập các đơn bán hàng để doanh nghiệp dễ dàng theo dõi quá trình của đơn. Từ đó nâng cao những trải nghiệm, dịch vụ cho khách hàng.

2. Đường dẫn

Đường dẫn: Quản lý khách hàng/ cập nhập số liệu/ đơn hàng

Giao diện nhập liệu

3. Cách lập đơn hàng mới

Để lập được đơn hàng mới, bạn tiến hành truy cập theo đường dẫn trên.

 • Bước 1: Tại giao diện chính của phần mềm, bấm chọn “Mới” ở góc dưới cùng bên phải.
 • Bước 2: Bạn  tiến hành nhập đầy đủ các thông tin mà hệ thống yêu cầu.

Lưu ý: Khi bạn nhập “mã khách hàng” hệ thống sẽ tự động hiển thị danh sách mã khách hàng khớp với mã bạn nhập.

 • Bước 3: Sau khi điền đầy đủ thông tin bạn hãy bấm vào mục “Lưu” để tiến hành lưu lại đơn hàng mình vừa tạo.

4. Cách duyệt đơn hàng bán

Đường dẫn: Quản lý bán hàng/Quy trình bán hàng/Duyệt đơn bán hàng

 • Bước 1: Tại giao diện duyệt đơn hàng bán, bạn nhập các trường thông tin cần lọc phù hợp với đơn hàng.
 • Bước 2: Tiến hành duyệt đơn
  • Chọn mục “Duyệt” để chuyển đơn sang trạng thái đã duyệt.
  • Chọn mục “Hủy” để chuyển sang trạng thái chờ duyệt.
  • Kết xuất để xuất ra excel