Đơn hàng Nhập khẩu

1. Cách thêm đơn hàng nhập khẩu

a. Chức năng

Đơn hàng nhập khẩu có chức năng nhập thông tin đơn hàng cần nhập khẩu tương tư như hóa đơn bán hàng vào trong hệ thống phần mềm để nhà quản lý dễ dàng kiểm soát hóa đơn.

b. Đường dẫn

Để vào được đơn hàng nhập khẩu, bạn hãy đăng nhập theo đường dẫn sau: Quản lý mua hàng/Quy trình mua hàng/Đơn hàng nhập khẩu

Màn hình nhập liệu sau khi bạn truy cập sẽ như sau:

c. Cách thêm mới đơn hàng nhập khẩu

Để thêm mới đơn hàng nhập khẩu, bạn hãy tiến hành làm theo các bước hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào đường dẫn bên trên.
  • Bước 2: Bạn chọn mục "Mới" ở góc dưới bên trái màn hình.
  • Bước 3: Điền đầy đủ thông tin mà hệ thống yêu cầu từ thông tin chung cho đến chứng từ.
  • Bước 4: Nhấn vào "Lưu" để hệ thống lưu trữ lại các thông tin bạn vừa nhập.