Chọn nhà cung cấp

1. Chọn nhà cung cấp

Chức năng: Lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với đơn hàng được duyệt.

Màn hình nhập liệu

Đường dẫn: Quản lý mua hàng/Quy trình mua hàng/Chọn NCC

Tích vào phiếu báo giá của nhà cung cấp cần thao tác:

  • Nhấn “duyệt” để chuyển trạng thái từ “chưa duyệt” sang “đã duyệt”
  • Nhấn “Hủy” để chuyển trạng thái từ “đã duyệt” sang “ chưa duyệt”
  • Nhấn “chọn yêu cầu mua hàng” để truy vấn các báo giá của một yêu cầu mua hàng
  • Nhấn “kết xuất” để xuất ra excel

Lưu ý: Có thể duyệt, bỏ duyệt 1 phần hoặc nhiều báo giá của nhiều đơn hàng tùy vào quyết định của NSD.