Đơn hàng bán

1. Chức năng của đơn hàng bán

Chức năng: Nhập thông tin đơn bán hàng giúp quản lý theo dõi chi tiết các đơn đặt hàng và trạng thái của đơn hàng. Đơn hàng bán chỉ màng tính chất kế hoạch không ảnh hưởng đến tồn ko hàng hóa, công nợ phát sinh,…

2. Đường dẫn của đơn hàng bán

Đường dẫn: Quản lý bán hàng\Quy trình bán hàng\đơn bán hàng

Giao diện nhập liệu

3. Cách thêm mới đơn hàng bán

Để thêm mới các đơn hàng bán trên hệ thống, bạn hãy làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Truy cập vào đường dẫn
  • Bước 2: Chọn “Mới” sau đó nhập các thông tin mà hệ thống yêu cầu.
  • Bước 3: Nhấn vào “Lưu” để lưu lại đơn hàng.