Giao hàng

1. Chức năng phiếu giao hàng

Chức năng của mục này chính là giúp người sử dụng lập phiếu giao hàng nhanh chóng, chính xác và kịp thời. Phiếu giao hàng còn là phương tiện giúp xác thực việc giao hàng hàng của doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng. Khi nhận đơn hàng, phía đối tác của bạn đồng thời sẽ nhận được phiếu này, trong đó cung cấp các thông tin liên quan đến địa chỉ, người nhận và nội dung sản phẩm.

2. Đường dẫn

Bạn truy cập vào từng danh mục trên phần mềm như sau: Quản lý bán hàng/quy trình bán hàng/phiếu giao hàng.

Giao diện nhập liệu

3. Hướng dẫn thêm mới phiếu giao hàng

Để tiến hành thêm phiếu giao hàng mới bạn hãy làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Truy cập vào đường dẫn trên
  • Bước 2: Nhấn mục “Mới” góc dưới bên trái màn hình.
  • Bước 3: Bạn nhập các thông tin mà hệ thống yêu cầu như: mã khách hàng, địa chỉ, người nhận, mã số thuế (MST), điện thoại, phương tiện vận chuyển, chứng từ,…

Lưu ý: Riêng phần mã khách hàng, sau khi nhập xong ma khách hàng, hệ thống sẽ tự động hiển thị mã khách hàng phù hợp với thông tin bạn vừa nhập. Bạn chỉ cần nhấn “Chọn” là được.

  • Bước 4: Nhấn vào “Lưu” để lưu lại thông tin hoặc “hủy” nếu bạn muốn bỏ phiếu giao hàng đó.