Đóng đơn hàng

a. Chức năng của đóng đơn hàng

Kết thúc đơn hàng là điều mà tất cả các doanh nghiệp đều mong muốn. Bởi nó thể hiện cho đơn hàng đã hoàn thiện và kết thúc. Xác lập đóng đơn hàng giúp doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu và theo dõi doanh số của tháng, quý, năm.

b. Đường dẫn

Để vào được đóng đơn hàng, bạn vào từng mục theo đường dẫn sau: Quản lý bán hàng\quy trình bán hàng\ đóng đơn hàng

c. Hướng dẫn đóng đơn hàng

  • Bước 1: Vào theo đường dẫn trên
  • Bước 2Truy vấn thông tin các đơn hàng cần thao tác

  • Bước 3: Đóng đơn hàng

Tích vào đơn hàng cần thao tác:

    • Nhấn “đóng đơn hàng” để chuyển trạng thái từ “chờ duyệt” sang “đã đóng
    • Nhấn “Hủy đóng đơn hàng” để chuyển trạng thái từ “đã duyệt” sang “đang thực hiện
    • Nhấn “kết xuất” để xuất ra excel