Tuyển dụng, đào tạo

7.1.3.1. Tuyển dụng, đào tạo

7.1.3.1.1. Thông tin tuyển dụng

Đường dẫn: Nhân sự\Tuyển dụng, đào tạo\ Thông tin tuyển dụng

Các bước thực hiện lập yêu cầu tuyển dụng

- Bước 1: Vào đường dẫn trên, nhấn chọn phòng ban cần lập yêu cầu tuyển dụng

- Bước 2: Nhập thông tin yêu cầu tuyển dụng

- Bước 3: Nhấn <<Nhận>> để lưu thông tin yêu cầu

Thông tin chi tiết:

Số yêu cầu

Nhập số hoặc cả ký tự, tương đương một mã lập yêu cầu. Là thông tin liên quan đến phần nhập thông tin ứng viên của yêu cầu tuyển dụng đó.

Ngày yêu cầuLà ngày hiện tại khi thực hiện lập yêu cầu
Bộ phậnLà mã bộ phận lấy trong danh mục bộ phận 
Chuyên ngànhLà mã chuyên ngành lấy trong danh mục chuyên ngành
Số lượngTự nhập
Trình độLấy trong danh mục chức danh
Chức vụLấy trong danh mục chức vụ
Tuổi từĐộ tuổi tối thiểu của ứng viên
Tuổi đếnĐộ tuổi tối đa của ứng viên
Hộ khẩuLấy trong danh mục tỉnh
Nơi làm việcLấy trong danh mục tỉnh
Số tháng kinh nghiệm, yêu cầu khácTự nhập
7.1.3.1.1. Hồ sơ ứng viên

Đường dẫn: Nhân sự\ Tuyển dụng, đào tạo \ Danh sách ứng viên

Các bước thực hiện:

  • Bước 1: Vào đường dẫn Nhân sự\ Tuyển dụng, đào tạo\ Hồ sơ ứng viên
  • Bước 2: Click vào “Công ty” và chọn phòng ban cần nhập thông tin ứng viên
  • Bước 3: Nhập thông tin ứng viên
  • Bước 4: Nhấn <<Nhận>> để lưu thông tin ứng viên

Để thêm mới ứng viên khác bạn nhấn phím F4, để xóa thông tin ứng viên nhấn phím F8

Các thông tin cần chú ý:

  • Số yêu cầu: Là mã số đã lập trong yêu cầu tuyển dụng. Lưu ý chọn đúng số yêu cầu của phòng ban tuyển dụng
  • Ngày yêu cầu, Bộ phận, Chuyên ngành, Trình độ, Vị trí được tự động lấy theo phiếu yêu cầu tuyển dụng
  • Tuyển dụng: Sau khi tuyển dụng ứng viên được chấp nhận thì đổi giá trị là “1”, nếu bị loại thì giá trị là “0”

Trường hợp Tuyển dụng = “1” , ô Mã nhân viên và nút <<Chuyển thành nhân viên>> sẽ sáng lên cho phép chuyển thông tin ứng viên thành thông tin nhân viên, NSD có thể tiếp tục cập nhật thông tin cá nhân cho nhân viên này.

7.1.3.1.1. Các khá đào tạo

Đường dẫn: Nhân sự\ Tuyển dụng, đào tạo \ Các khóa đào tạo

Thông tin chi tiết:

Số lớp

Nhập số lớp học

Đào tào từ ngày…đến ngàyNhập mốc thời gian đào tạo
Nội dung đào tạoNhập nội dung đào tạo của lớp học
Nơi đào tạoTại cơ sở, văn phòng, chi nhánh của công ty
Địa điểm đào tạo:Nhập địa điểm cụ thể
Cán bộ phụ tráchNhập tên người phụ trách đào tạo
Hình thức đào tạoNếu chọn 1: đào tạo nội bộ, nếu là 2: thuê/gửi đào tạo bên ngoài
Nhập phần trăm, số tiền hỗ trợ đào tạoNếu có

Sau khi nhập các khóa đào tạo sẽ hiển thị như sau:

Cập nhật <<Mới>>, <<Sửa>>, <<Xóa>>, <<Kết xuất>> tương tự , Cập nhật các danh mục từ điển.

7.1.3.1.1. Kết quả đào tạo nhân viên

Sau khi khóa đào tạo kết thúc, nhân viên mới phải làm bài kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo. Kết quả này là một tiêu chí đánh giá quá trình học việc hoặc thử việc để đưa ra quyết định ký hợp đồng lao động hay không. Tùy vào từng doanh nghiệp, kết quả có hiệu lực trong một thời gian nhất định dựa vào trường thông tin “Ngày cấp” (ngày chứng nhận kết quả đào tạo) và “Ngày hết hạn”.

Đường dẫn: Nhân sự\ Tuyển dụng, đào tạo \ Kết quả đào tạo nhân viên

Sau khi nhập thông tin chứng nhận kết quả cho các nhân viên mới, có bảng dữ liệu sau:

Cập nhật <<Mới>>, <<Sửa>>, <<Xóa>>, <<Kết xuất>> tương tự Cập nhật các danh mục từ điển.