Đơn hàng mua trong nước

1. Hàng nội địa

1.1. Đặt hàng

a. Chức năng

Đơn hàng sẽ được lấy kế thừa toàn bộ thông tin từ giấy báo giá sang hoặc nhập trực tiếp. Đơn hàng không liên quan trực tiếp nhập/xuất hàng hoá, Mọi trường hợp liên quan đến việc nhập/ xuất hàng hoá đều thông qua hoá đơn bán hàng hoá.

b. Đường dẫn

Để vào được mục đặt hàng bạn hãy truy cập theo đường dẫn sau: Quản lý mua hàng/Quy trình mua hàng/Đặt hàng

Màn hình nhập liệu

c. Cách thêm mới đặt hàng

Để thêm mới đơn đặt hàng bạn hãy làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Bạn truy cập theo đường dẫn trên, sau đó nhấn vào mục "Mới".
 • Bước 2: Bạn hãy điền các phần thông tin chung và chứng từ mà hệ thống yêu cầu.
 • Bước 3: Nhấn vào mục "Lưu" để lưu trữ toàn bộ thông tin trên hệ thống.

Lưu ý: Trong trường hợp bạn muốn sửa, in, hủy hoặc xóa thì chỉ cần nhấn vào các biểu tượng tương ứng là được.

Lỗi: Khi chọn nhà cung cấp có thể không ra được thông tin-> thoát ra vào lại

1.2. Duyệt đơn hàng

a. Chức năng

Duyệt đơn hàng có chức năng duyệt đơn mua hàng nội địa để các bộ phận mua hàng tiến hành mua theo kế hoạch. Khi các khâu hoạt động trơn chu, thống nhất quy trình nhanh gọn sẽ giúp cho kế hoạch sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

b. Đường dẫn

Đường dẫn: Quản lý phân phối\ Quản lý mua hàng\Quy trình mua hàng\ Duyệt đơn hàng

c. Cách nhập duyệt đơn hàng

Để nhập mới phiếu duyệt đơn hàng bạn hãy làm theo các thao tác sau:

 • Bước 1: Nhập điều kiện lọc đơn hàng

 • Bước 2: Duyệt đơn hàng

Tích vào đơn, mặt hàng trong đơn:

 • Nhấn “duyệt đơn hàng” để chuyển trạng thái từ “chưa duyệt” sang “đã duyệt”
 • Nhấn “Hủy đơn hàng” để chuyển trạng thái từ “đã duyệt” sang “chưa duyệt”
 • Nhấn “kết xuất” để xuất ra excel

1.3. Phiếu nhập hàng

Chức năng: Nhập phiếu nhập hàng nội địa

Đường dẫn: Quản lý phân phối\quản lý mua hàng\Quy trình mua hàng\ Phiếu nhập hàng

Màn hình hiển thị: 

Cách thêm phiếu nhập hàng:

Để thêm mới phiếu nhập hàng bạn hãy làm theo các thao tác sau:

 • Bước 1: Truy cập theo đường dẫn trên.
 • Bước 2: Bạn nhấn vào mục "Mới", sau đó thêm các thông tin mà hệ thống yêu cầu.
 • Bước 3: Nhấn vào "Lưu" để lưu lại toàn bộ thông tin vừa nhập.