Giới thiệu SIS ERP SME

SIS ERP SME là một hệ thống phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp được SIS phát triển dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại & kinh nghiệm triển khai thành công từ các dự án lớn. Chương trình cho phép kết nối các hoạt động bên trong một doanh nghiệp một cách thống nhất, tập trung & khoa học. Nó thay thế các giải pháp riêng lẻ trong các doanh nghiệp & “số hoá” các hoạt động của DN như: Quản lý mua hàng, quản lý bán hàng, quản lý kế toán tài chính, quản lý nhân sự - tiền lương, quản lý sản xuất…

Khi ứng dụng SIS ERP SME doanh nghiệp sẽ có đầy đủ thông tin phục vụ quản trị tác nghiệp tại bất cứ đâu vào bất cứ thời điểm nào, nó là một sự chắc chắn trong quản trị hợp lý các nguồn lực của doanh nghiệp. SIS ERP SME cho phép doanh nghiệp hiện đại hoá, quy trình hoá và chuyên nghiệp hoá các hoạt động của mỗi nhân viên, phòng ban, chi nhánh/đơn vị hay công ty - tổng công ty…

Hệ thống phần mềm

Hệ thống quản trị tổng thể SIS ERP SME được thiết kế dưới dạng các mô-đun nghiệp vụ tương ứng với các bộ phận chức năng của doanh nghiệp như: bán hàng, mua hàng, đơn hàng, công nợ, sản xuất…thể hiện dưới dạng các quy trình (sơ đồ) mắt xích chặt chẽ với nhau. Với các mẫu biểu, chứng từ thiết kế mở khi doanh nghiệp thay đổi yêu cầu quản lý hoàn toàn có thể tự thực hiện những thao tác để điều chỉnh phù hợp với nhu cầu quản trị của mình. Hoặc những thay đổi lớn trong quản trị thì hoàn toàn có thể phối hợp với SIS chỉnh sửa (customize).

Để ứng dụng SIS ERP SME vào doanh nghiệp thành công đòi hỏi có sự kết hợp chặt chẽ giữa SIS với Khách hàng từ khâu khảo sát, tư vấn chuẩn hoá nghiệp vụ, cho đến thiết kế tinh chỉnh, chuyển giao đào tạo… Để triển khai những quy trình làm việc cần được chuẩn hoá, nhân sự sẵn sàng & đặc biệt sự quyết tâm cao của BLĐ công ty.

 Khó khăn khi doanh nghiệp quản trị thông tin rời rạc 

Hầu hết các doanh nghiệp khi “mất kiểm soát” hoặc “cần một giải pháp quản lý hiệu quả” đều đặt ra yêu cầu là tìm một giải pháp phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp phục vụ công việc quản lý điều hành, tác nghiệp giữa các bộ phận phòng ban hay các đơn vị, chi nhánh… Có thể nhận thấy những biểu hiện kết quả của phương pháp quản trị thông tin rời rạc (phần mềm rời rạc hoặc thủ công) thường dễ nhận thấy:

1. Mỗi đơn vị - chi nhánh; mỗi bộ phận, phòng ban; mỗi cá nhân với nhau là một “ốc đảo” thông tin

2. Tính lệ thuộc vào thông tin: Thường khi cá nhân, bộ phận cần thông tin quản trị thì phải chạy theo tìm kiếm thông tin tại các bộ phận khác nhau sau đó xử lý thông tin rồi mới ra được quyết định cuối cùng. Đôi khi thông tin không chính xác, chậm, hoặc thậm chí không thể có

3. Phụ thuộc quá lớn vào nhân sự: Do mỗi nhân sự nắm một công việc, chức năng do mình đảm trách lại dùng các công cụ quản lý khác nhau, rời rạc, không có tính quy chuẩn khi đó cần một báo cáo phân tích hay quản trị là điều không dễ dàng. Ví dụ báo cáo kinh doanh kết hợp giữa: Thời gian, vùng miền & sản phẩm; Báo cáo tồn kho theo mặt hàng, địa điểm & hạn sử dụng…

4. Giá trị gia tăng của thông tin rất thấp: Thông thường khi thực hiện công việc rời rạc thì một kết quả tất yếu là thường các bộ phận phải “làm lại” các công việc của bộ phận khác do đó không thể kế thừa được thông tin và như vậy giá trị thực sự gia tăng tại mỗi cá nhân bộ phận rất hạn chế. Chưa tính tới các rủi ro sai sót thông tin, chậm thông tin…Trong cơ thể sống của một doanh nghiệp thường thì các bộ phận có mỗi liên hệ hữu cơ với nhau thông tin đầu ra của bộ phận này lại là đầu vào của bộ phận – cá nhân khác thường phải chuyển thông tin dưới dạng Copy file, Chuyển văn bản cứng…Bên cạnh đó khi có một sự luân chuyển nhân sự, thay thế nhân sự rất bất cập vì phải đào tạo lại rất nhiều mới có thể vận hành, tiếp quản được công việc

5. Thiếu kiểm soát: Vì hệ thống quản trị rời rạc không tuân theo quy trình do vậy rất hay xảy ra sự nhầm lẫn do không được kiểm soát lẫn nhau. Chi phí cho khắc phục phòng ngừa rất lớn do không thể phát hiện sớm các sai sót, rủi ro trong công việc

6. Thông tin quản lý thiếu tính bảo mật: Việc chia sẻ công việc, phân quyền trách nhiệm bằng công cụ thủ công đến từng người, từng việc trong chuỗi công việc rời rạc & rất khó được thực hiện do yếu tố về kỹ thuật & nghiệp vụ. Những rủi ro về thông tin trên máy tính cá nhân, virus…là rất cao

7. Chi phí chung cho hoạt động trực tiếp & gián tiếp của doanh nghiệp rất cao: đặc biệt khi mở rộng quy mô thì sẽ dẫn đến một “tỷ lệ thuận” về chi phí quản lý, điều hành, nhân lực. Do đó, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định sản xuất kinh doanh

Lợi thế khi ứng dụng SIS ERP SME vào quản trị doanh nghiệp 

Khi ứng dụng SIS ERP SME vào quản trị điều hành sẽ mang lại cho doanh nghiệp những hiệu quả to lớn như giảm chi phí, rủi ro trong doanh nghiệp, tăng năng suất, hiệu quả, doanh thu…Khi đó từng cán bộ có một công cụ làm việc tiện ích, quy chuẩn & BLĐ có thể nhìn thấy bức tranh chung, sức khoẻ của doanh nghiệp thông qua hệ thống báo cáo quản trị chi tiết, tổng hợp, nhiều chiều tại bất cứ thời điểm nào.

1. Tăng doanh thu

 • Khi áp dụng SIS ERP SME doanh nghiệp có thể kiểm soát tức thời các hoạt động kinh doanh, phân phối: hàng hoá có bao nhiêu, ở đâu, tình trạng thế nào…
 • Đánh giá tốt nhất các sản phẩm kinh doanh, thị trường, khách hàng hay thời vụ…như lãi lỗ từng mặt hàng, sản phẩm nao chạy sản phẩm nào không chạy…
 • Kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện các đơn hàng mà KH đặt mua, xử lý các giao dịch được tự động hoá
 • Kiểm soát tình hình thu tiền khách hàng, quản lý công nợ chi tiết & tức thời
 • Tăng mức độ hài lòng của khách hàng với một hệ thống phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời
 • Tăng lợi thế cạnh tranh của DN trên thị trường do có một quy trình kinh doanh chuẩn, hiệu quả
 • Cho biết mặt hàng, khách hàng, thị trường, địa phương nào bán chạy có doanh thu tăng 

2. Giảm chi phí 

 • DN kiểm soát tốt chi phí ngay từ phát sinh chi phí đó …giảm rủi ro, sai sót trong tất cả các khâu, các bộ phận, quy trình
 • Giảm chi phí nhân sự, chi phí quản lý, hạ tầng phần cứng…
 • Giảm chi phí “giao tiếp” khi xử lý công việc: Đi lại, mất tài liệu, thông tin, chồng chéo…
 • Giảm thời gian xử lý các nghiệp vụ của mỗi bộ phận, cá nhân
 • Quản trị tồn kho an toàn & hiệu quả
 • Phân tích chi phí cho biết các chi phí tăng là do đâu; các chi phí giảm là do đâu; phân tích cho biết hiệu quả sử dụng tiền vốn nhằm lựa chọn cách đầu tư hiệu quả nhất…
 • phí giảm là do đâu; phân tích cho biết hiệu quả sử dụng tiền vốn nhằm lựa chọn cách đầu tư hiệu quả nhất…

3. Cung cấp hệ thống thông tin phục vụ quản trị

 • Thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho các bộ phận như: Kế toán - tài chính, sản xuất, kho hàng, phân phối, cung ứng, hành chính, nhân sự, công việc, dự án
 • Thông tin nhiều chiều phục vụ BLĐ: Cung cấp một hệ thống báo cáo phục vụ quản trị, phân tích theo các chiều quản lý, thể hiện dưới nhiều hình thức như: Con số, sơ đồ, đồ thị…
 • Thông tin có thể lấy ở bất cứ đâu có Internet, và bất cứ thời điểm nào mà không phụ thuộc vào nhân sự có mặt hay vắng mặt, giờ hành chính hay ngoài giờ hành chính…do hệ thống có khả năng chạy Online
 • Hệ thống thông tin đảm bảo tính bảo mật cao về kỹ thuật & nghiệp vụ với nhiều mức, nhiều lớp: Phần mềm, phần cứng, …
 • Hệ thống thông tin thông suốt toàn doanh nghiệp do dữ liệu tập trung tại 01 nơi
 • BLĐ có thể kiểm soát hoàn toàn quy trình hoạt động của mình nhờ hệ thống SIS ERP SME: Quy trình mua, bán, sản xuất, phân phối …
 • Thông tin kế toán, quản trị đáng tin cậy, giảm thiểu sai sót: Chuẩn hoá toàn bộ nghiệp vụ kế toán, tài khoản, khách hàng,
 • BLĐ doanh nghiệp có đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, chủ động trong việc lập kế hoạch kinh doanh và đưa ra sách lược phù hợp với từng giai đoạn
 • BLĐ nắm rõ bức tranh hoạt động trong lòng bàn tay, bất cứ khi nào cần thông tin gì có liên quan là có thể có ngay tại bất kỳ đâu và bất kỳ khi nào

4. Tăng năng suất lao động 

 • Nhân viên, người lao động có công cụ làm việc hiệu quả, tìm kiếm thông tin thuận lợi chứ không phải mất hàng giờ để tra cứu, tìm kiếm…
 • Giá trị gia tăng cao sau mỗi công đoạn công việc do có tính kế thừa
 • Quy trình hoá, chuẩn hoá và chuyên nghiệp cao có sự gắn kết, kiểm tra chéo lẫn nhau giữa các bộ phận
 • Sử dụng lao động một cách tối ưu do định nghĩa chi tiết được công việc, yêu cầu nhân sự phù hợp, chi tiết và cập nhật chính xác, nhanh chóng kết quả công việc của từng cá nhân và phòng ban, dự án trên hệ thống quản lý công việc
 • Hệ thống báo cáo quản trị nhân sự đầy đủ giúp quản trị tốt nhất tình hình sử dụng lao động của công ty, đánh giá nhân viên, thống kê nhân viên một cách chính xác, kịp thời giúp Doanh nghiệp hạn chế rủi ro từ vấn kiểm soát nhân sự hoặc thúc đẩy hoạt động của nhân sự từng thời điểm phù hợp tối ưu năng suất lao động làm việc

SIS ERP sme là sản phẩm minh chứng cho sự đồng hành và tri ân cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam từ SIS Việt nam, khẳng định tôn chỉ hoạt động vì một cộng đồng doanh nghiệp Việt phát triển, góp phần vào sự phồn vinh và thịnh vượng của nền kinh tế Việt Nam.