Đề nghị báo giá

1. Đề nghị báo giá

a. Chức năng báo giá

Phiều đề nghị báo giá giúp tạo xuất phiếu báo giá để gửi cho khách hàng và lưu hành nội bộ khi cần thiết. Từ đó khách hàng sẽ nắm được giá cả của hàng hóa, vật tư.

b. Đường dẫn

Để vào được đề nghị báo giá, bạn hãy truy cập theo đường dẫn sau: Quản lý mua hàng/Quy trình mua hàng/Đề nghị báo giá

Form báo giá

Form báo giá có thể được thay đổi dựa vào nhu cầu mẫu của NSD trong khuôn khổ các thông tin đã nhập trên màn hình chính của đề nghị báo giá.

Màn hình nhập liệu:

 

c. Cách thêm mới phiếu báo giá

Bạn hãy làm theo các bước như sau:

  • Bước 1: Bạn truy cập theo đường dẫn trên sau đó nhấn vào "Mới"
  • Bước 2: Tại màn hình nhập liệu đề nghị báo giá bạn điền đầy đủ các thông tin mà hệ thống yêu cầu.
  • Bước 3: Bạn nhấn vào "Lưu"